Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologiczne trendy"

Polecane artykuły:

Instytucje proinnowacyjne(...)

Parki naukowo-technologiczne oraz centra transferu technologii to instytucje, których celem jest m.in. wspomaganie innowacyjnych firm oraz przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Tworzą one również przyjazny klimat dla biznesu oraz realizują rządowe i regionalne programy wspierania przedsiębiorczości. Instytucje proinnowacyjne stanowią istotny komponent systemu innowacyjnego każdego kraju. To właśnie one odpow(...)
»

Uwagi KIB do rozporządzen(...)

Krajowa Izba Biopaliw przedłożyła uwagi do propozycji rozporządzenia w sprawie poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2011-2016, informując resort gospodarki, iż w kwestiach wysokości NCW na kolejne lata KIB popiera w pełni zapisy rozporządzenia w treści skierowanej do konsultacji. Szereg uwag merytorycznych przedstawionych przez Izbę odnosiło się do treści uzasadnienia, jakie zostało przygotowane jako załącznik do projektu rozporządzenia.(...)
»