Wszystkie artykuły w kategorii: "Ekologiczne trendy"

Polecane artykuły:

Wiedza techniczna, a nie (...)

Zjawisko kongestii (korków drogowych) jest ściśle związane z ruchem samochodowym i występuje wszędzie, rozciągając czas szczytu komunikacyjnego nawet do 14 godzin w największych miastach świata. Początkowo myślano, że zapewnienie większej przepustowości trwale zażegna tego typu problemy. Okazało się jednak, że im więcej dróg i parkingów, tym kongestia narasta. Przy czym najgorzej sytuacja wygląda w obszarach zurbanizowanych, choć od kongestii nie są również woln(...)
»

Współspalanie biomasy (...)

Technologia współspalania biomasy drzewnej z węglem, która może być realizowana w konwencjonalnych urządzeniach energetycznych, bez konieczności oczekiwania na moment ich technicznego zużycia i zastąpienia agregatami nowych generacji, jest rozwiązaniem ułatwiającym zastosowanie biomasy jako paliwa w energetyce. Dotychczas przeprowadzone testy i programy badawcze, zrealizowane głównie w USA i Europie Zachodniej, pozwalają zakładać, że w(...)
»