Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Złoża biologiczne w przyd(...)

Beztlenowe metody utylizacji odpadów płynnych i złoża biologiczne należy zaliczyć do najstarszych metod oczyszczania ścieków. Do końca lat 70. ubiegłego wieku większość budowanych komunalnych oczyszczalni bazowało na układzie wykorzystującym osadniki wstępne Imhoffa oraz złoża zraszane. Powszechnie stosowany w Polsce układ technologiczny oparty na oczyszczaniu ścieków w osadniku gnilnym oraz w przewietrzonej wodoprzepuszczalnej warstwie gruntu z zastosowaniem d(...)
»

Monumentum Memoriae Commu(...)

Filemon i Baucis – bohaterowie jednego z greckich mitów – odeszli ze świata żywych, zamieniając się w splecione ze sobą drzewa. Roślinny, miłosny uścisk po śmierci połączył również Tristana i Izoldę. Kochanków zjednoczyły dzikie róże, które wyrosły na ich grobach. W wielu regionach świata drzewa i krzewy sadzone w miejscach ostatniego spoczynku osób bliskich mają często charakter intencjonalny, nieprzypadkowy. Stają się strażnikami pami(...)
»