Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Samochody ekologiczne- ra(...)

Nazwa firmy AUDI BMW POLSKA (...)
»

Jak długie powinny być dr(...)

Większość polskich miast nie ma jasno określonej docelowej długości sieci rowerowej. W studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podsystem transportu rowerowego jest traktowany zdawkowo albo w ogóle nie istnieje. Podobnie ze świecą szukać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozstrzygających lokalizację sieci dróg rowerowych. Często drogi dla rowerów powstają w sposób nieprzemyślany, w wyniku nacisku zdesperowanych rower(...)
»