Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zmiany w procedurze(...)

Oceny oddziaływania na środowisko Nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska czeka na podpis prezydenta RP. Podstawowym celem jej wprowadzenia było dostosowanie przepisów ustawy do prawa europejskiego. Można przy tym zauważyć, że od dłuższego już czasu jest to najczęściej prezentowana motywacja zmian prawa polskiego. Powstaje zatem pytanie, kiedy wreszcie osiągniemy stan pełnej zgodności obu porządków prawnych oraz czy dotychczasowe prace, zmierzające do harmonizacji, b(...)
»

W sprawie opłat(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami wystosowała list do Jana Szyszki, ministra środowiska, w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt ten, zakładający wzrost opłat za składowanie odpadów, ma spowodować rozwój infrastruktury przetwarzania odpadów, niezbędny ze względu na obowiązujące Polskę postanowienia dyrektyw unijnych. Dlatego PIGO popiera ten kierunek działań, pod jednym wszakże zasadniczym warunkiem –(...)
»