Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zastosowanie przedpalenis(...)

Technologia oddzielnego spalania biomasy w przedpalenisku energetycznego kotła węglowego pozwala na dodatkową produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w typowym kotle, bez dokonywania kosztownych zmian i przy udziale niewielkich nakładów inwestycyjnych. Dla określenia założeń najbardziej efektywnej współpracy przedpaleniska z istniejącymi urządzeniami elektrowni na etapie projektowania należy szczegółowo przeanalizować kilka czynników. Są to opłacalność wykorz(...)
»

III Forum Budownictwa Ene(...)

Tegorocznym Międzynarodowym Targom Budownictwa BUDMA w Poznaniu towarzyszyła trzecia już edycja Forum Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego. Forum odbywało się w dniach 26 i 27 stycznia, a jego organizatorami były: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energetyki Odnawialnej z Gdańska, Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Pierwszego dnia Forum odbyły się dwie sesje poświęcone różnym aspektom budownictwa energooszczędnego i pasyw(...)
»