Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ważne pytania(...)

W dziedzinie termomodernizacji budynków w Polsce ostatnie trzy lata to okres wzmożenia aktywności NFOŚiGW dzięki uruchomieniu programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej w ramach Green Investment Scheme. Pojawiła się szansa na finansowanie projektów o wysokim stopniu innowacyjności ze środków Mechanizmu EOG. WFOŚiGW zostały zasilone przez NFOŚiGW transzą pod kryptonimem KAWKA, służącą finansowaniu ograniczania niskiej emisji w domach prywatnych(...)
»

Rodzaje rekultywacji w pr(...)

Wejście w życie 30 kwietnia br. ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (DzU nr 75, poz. 493) istotnie zmienia stan prawny w zakresie rekultywacji. Jedną z najistotniejszych konsekwencji wprowadzonych zmian jest znaczne skomplikowanie dotychczasowego systemu poprzez dodatkowe zróżnicowanie przesłanek powstania obowiązku rekultywacji. Oprócz nowego ich ukształtowania w ustawie o zapobieganiu szkodom (co jest rzeczą naturalną) mamy do czynien(...)
»