Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Modernizacja stacji uzdat(...)

Ludność gminy Rokietnica jest zaopatrywana w wodę z trzech stacji uzdatniania wody (SUW): w Mrowinie, Napachaniu i Żydowie oraz z Wodociągu Poznańskiego z Kiekrza. Technologia uzdatniania wód podziemnych w Wielkopolsce na ogół nie jest skomplikowana. Komplikacje pojawiają się, gdy w wodzie występują większe ilości żelaza (> 3,5 mg Fe/dm3) i manganu (> 0,2 mg Mn/dm3) oraz domieszek, w tym przede wszystkim azotu amonowego (w ilości > 1,5 mg N/dm3) lub związków o(...)
»

Wołomiński przykład(...)

Fundacja Nasza Ziemia wraz z podwarszawską gminą Wołomin opracowały w 2004 r. program informacyjno-edukacyjny, realizujący gminny plan gospodarki odpadami – „Czysty Wołomin”. Zadaniem programu jest racjonalizacja i uporządkowanie dotychczas istniejącego systemu selektywnej zbiórki w gminie (opartego na gniazdach recyklingowych) oraz wprowadzenie na jej terenie zbiórki „u źródła”. Wołomin to miejsce, jakich wiele – gmina miejsko-wiejska, ponad 6(...)
»