Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kancelarie prawne świadcz(...)

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p.   ul. Chorzowska 108 40-101 Katowice 32/726-56-97 office@bbplegal.pl www.bbplegal.pl   (...)
»

Nowa przesłanka wykluczen(...)

Od 11 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotycząca rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z artykułu 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.). Na mocy nowelizacji do art. 24 ust. 1 P.z.p. dodano nowy punkt 1a, zgodnie z którym z postępowania wyklucza się wykonawców, z którymi dany zamawi(...)
»