Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Recykling materiałów budo(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Wytwarzanie odpadów jest nieodłączną częścią życia współczesnych społeczeństw, zwłaszcza w rejonach miejskich. Odpady przemysłowe, wraki samochodowe oraz rozbiórkowe materiały budowlane stanowią znaczącą część odpadów, których ilość w Europie Zachodniej oscyluje w granicach 3 mld ton. Szacuje się, że ponad 90% ich trafia na składowiska, degradując środowisko i zajmując duże obszary, szczególnie cenne w granicach miast. Znaczna część o(...)
»

Regulacje odorowe (część (...)

Próby prawnego uregulowania problemu uciążliwości odorowych pojawiają się od kilkunastu lat. Pierwsze z nich omówione zostały w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. Projekt ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej przygotowany został w 2008 r. w resorcie środowiska (projekt z 17 października 2008 r. Jego założenia nie odwoływały się do instytucji wartości odniesienia, co było cechą wcześniejszych koncepcji, jednakże zaproponowano w nim dokonywan(...)
»