Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Postępowanie z odpadami w(...)

Rozwój branży budowlanej w ostatnich latach wpływa na wzrost ilości odpadów powstających w trakcie budowy, rozbiórek lub modernizacji budynków, dróg i innych obiektów budowlanych. Źródła ich powstawania są rozproszone, dlatego trudno określić ich ilości. W Krajowym Programie Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010) określono ilość odpadów innych niż niebezpieczne z tej grupy na pozi(...)
»

Od redaktora(...)

Czeka nas bez wątpienia druga rewolucja śmieciowa. Tyle że tym razem muszą ją wziąć na siebie już nie tyle gminy, co ich mieszkańcy. Ilekroć uczestniczę w konferencjach czy seminariach dotyczących gospodarki odpadami, dochodzę do wniosku, że branża ta wpadła w pewną pułapkę. Mimo donośnego nawoływania do selektywnej zbiórki i innych prób aktywizacji mieszkańców do segregowania tego, co wrzucają do kosza, wciąż mam wrażenie, że gdzieś u podstaw popełniany jest błąd. (...)
»