Konieczny powiew OZE w energetyce

wydany w Ecomanager – 2010-2
  DRUKUJ

W odróżnieniu od wielu krajów Unii Europejskiej, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej oparte jest na węglu, gazie, atomie oraz odnawialnych źródłach energii, w Polsce mamy do czynienia z monopolem węgla kamiennego i brunatnego. W 2009 r. udział tych źródeł w wytwarzaniu energii w naszym kraju wyniósł 90%. Był to najwyższy wskaźnik w krajach Wspólnoty.

Oparcie produkcji energii elektrycznej tylko na jednym surowcu niewątpliwie zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski. Poziom uzależnienia naszego kraju od importu pierwotnych źródeł energii należy do najniższych w Unii Europejskiej (UE) i wynosi obecnie 14,7%. Natomiast średnia dla UE-27 w tym zakresie kształtuje się na poziomie 50,1%1. Negatywnym elementem oparcia produkcji energii elektrycznej na węglu są [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus