Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

RPO a gospodarka wodno-śc(...)

Dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków to zadania własne gmin. Środki na ich realizację mogą pochodzić z kilku źródeł, m.in. regionalnych programów operacyjnych, na które przeznaczono aż ¼ środków unijnych przyznanych Polsce na lata 2007-2013. Sytuacja w gospodarce ściekowej w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat znacznie się poprawiła. Jednakże wciąż odnotowuje się duże dysproporcje w dostępie do systemów kanalizacyjnych pomiędzy(...)
»

PIGO wczoraj i dziś(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami wchodzi w trzeci rok swej działalności. Inicjatorami jej powstania były firmy zrzeszone w Związku Przedsiębiorstw Gospodarki Odpadami (któremu przewodniczyła Krystyna Ostrowska), Fundacja Polska Unia Gospodarki Odpadami (z Michałem Dąbrowskim na czele) oraz SITA (zarządzana przez prezesa Henryka Klimaszewskiego). Inicjatywa stworzenia Izby zgłoszona została na początku 2003 r. i szybko do tego grona zaczęły dołączać kolejne firmy. Już 14 kwietnia 2003 r. w Pałacu (...)
»