Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Bakterie chorobotwórcze w(...)

Bakterie z rodzaju Legionella to Gram-ujemne, tlenowe, cienkie pałeczki niezarodnikujące o wymiarach 0,3-0,9x2-4 µm. Są to drobnoustroje otoczkowe, orzęsione, ruchliwe, trudne do wybarwienia tradycyjnymi metodami. Najbardziej znanym przedstawicielem rodziny Legionellaceae jest gatunek Legionella pneumophila (fot. 1), który powoduje specyficzne zapalenie płuc. Bakterie te są katalazo- i oksydazozmienne, większość szczepów wytwarza beta-laktamazę oraz lipo(...)
»

Przegląd programów do obl(...)

Modelowanie matematyczne w przypadku sieci kanalizacyjnych znajduje zastosowanie głównie w symulacji nieustalonego przepływu w kanałach. Podstawy matematyczne tego zjawiska w postaci układu równań różniczkowych cząstkowych opracował Barre de Saint-Venant w 1871 r. Równania te, zwane równaniami de Saint-Venanta, opisują jednowymiarowy, nieustalony, wolnozmienny przepływ. Nie posiadają rozwiązania analitycznego, można je rozwiązywać tylko metodami numerycznymi. Praktyczne wykor(...)
»