Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Oczyszczalnia ścieków – p(...)

Wstępne „podczyszczanie ścieków” komunalnych jest procesem mechanicznym, który rozpoczyna się od usunięcia ze ścieków skratek. Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju kraty i sita opisywane w artykule, który ukazał się w ubiegłym miesiącu. Następnie ze ścieków są usuwane ziarniste zanieczyszczenia mineralne, a więc przede wszystkim piasek, jak również węgiel, popiół czy drobne frakcje żużla lub kamieni.(...)
»

Nowe spojrzenie na osady (...)

prof. dr hab. inż. January B. Bień Z historią działalności Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej wiążą się cyklicznie organizowane konferencje na temat osadów ściekowych. Kolejna, II międzynarodowa i XIII krajowa konferencja pt. „Nowe spojrzenie na osady ściekowe – odnawialne źródła energii”, zorganizowana na początku lutego br., miała odświętny charakter. Wiązała się bowiem z Jubileuszem 60-lecia urodzi(...)
»