Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Mistrz brydża, społecznik(...)

Mgr inż. Emil Bystrowski jest prezesem zarządu i dyrektorem naczelnym Przedsiębiorstwa Techniczno-Handlowo-Usługowego "Interpromex" sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie, na Górnym Śląsku. Firma zajmuje się gospodarką komunalną w tym górnośląskim mieście. Emil Bystrowski kieruje firmą od początku jej istnienia w obecnej formie, czyli od 1993 r. Jednocześnie pełni funkcję radnego Rady Powiatu Będzińskiego. (...)
»

Od redaktora(...)

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Przez te 10 lat sporo się wydarzyło. To jednak nie czas i miejsce na rozważanie plusów i minusów wynikających z tego członkostwa. Przed nami przecież obowiązki do wykonania! Do znudzenia będziemy powtarzać o dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, która zobowiązuje nasz kraj do dążenia do „społeczeństwa recyklingu”, eliminacji wytwarzania odpadów i właśnie do osiągnięcia konkretnych poziomów odzy(...)
»