Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wpływ wybranych leków na (...)

W momencie, kiedy powstaje ten artykuł, Europę paraliżuje strach przed zjadliwym szczepem pałeczki okrężnicy EHEC nieznanego pochodzenia. Prawdopodobnie do chwili ukazania się niniejszej publikacji będziemy już wiedzieć, jak ją pokonać. Niemniej musimy zrozumieć, że niebezpieczne dla ludzi zmutowane bakterie i wirusy będą pojawiały się coraz częściej, a to za sprawą niekontrolowanego wykorzystywania szerokich możliwości, jakie stworzyła cywilizacja. (...)
»

Zielone światło dla bioma(...)

Nowelizacja i przyjęcie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych ustaw przez Radę Ministrów to kolejny krok w kierunku rozwoju branży OZE. Jest duże prawdopodobieństwo, że nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania OZE i, co ważne, realizacji zobowiązań wynikających z prawa UE. Biomasa odgrywa tu bardzo istotną rolę. Obecnie najistotniejszym dokumentem wpływającym na rozwój OZE jest dyrektywa Renewable Energy Directive (RED I(...)
»