Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Parlament właśnie zakończył prace nad zestawem licznych ustaw, związanych z ochroną środowiska i gospodarką komunalną. Od fundamentalnego, obszernego prawa ochrony środowiska, licznych zmian w ustawie o ochronie przyrody, poprzez pakiet ustaw "odpadowych", ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, po gruntowną nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nawet słynna, jedna z najstarszych polskich ustaw - prawo wodne, doczekała się szczęśliwego finału. Te(...)
»

Foresight w rozwoju turys(...)

Koncepcja foresight (ang. przewidywanie), zwłaszcza w Unii Europejskiej, jest bardzo wszechstronnie poruszanym i aktualnym tematem – na poziomie zarówno międzynarodowym, jak i regionalnym. W ciągu ostatnich dziesięcioleci koncepcja znacznie ewoluowała i zdecydowanie różni się od pierwszych prób prognozowania. To stopniowe przekształcanie jest niewątpliwie integralną częścią zmian zachodzących w europejskim kapitalizmie, ponieważ foresight jest możliwy tylko w warunkach oferowanych przez gospo(...)
»