Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Stanowisko Związku Miast (...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. wprowadziła nowy zakres opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska. Opłatami tymi objęto wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w system kanalizacyjny. Z niewinnego, wydawałoby się, przepisu prawa stworzył się wielki problem. Polega on na tym, iż cały system kanalizacji deszczowej został pobudowany jako system ogólnodostępny w celu odprowadzenia wód opadowych do cieków wodny(...)
»

Na gazie(...)

Dyskusja na temat zaopatrzenia Polski w energię została w ostatnim czasie zdominowana przez odnawialne źródła energii oraz energetykę wielkoskalową. Sporo też mówiło się o energetyce jądrowej, ale wydaje się, że z coraz mniejszym przekonaniem. Gdzieś w tle pojawia się gaz. Jest to oczywiście paliwo kopalne, ale za to „czyste” w eksploatacji, a to bardzo ważne, biorąc pod uwagę zobowiązania tzw. pakietu klimatycznego – 20% redukcji emisji CO2. W 2011 r. udział krajowego wydobycia gazu w zaspok(...)
»