Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aleje – zagrożenia i szan(...)

Podczas gdy w większości polskich miast poprawia się poziom utrzymania parków i drzew ulicznych, drzew alejowych w otwartym krajobrazie ubywa w zastraszającym tempie. Te nadal rosnące są często niewłaściwie utrzymywane i pielęgnowane. Ale nie musi tak być – zmiany na lepsze już się rozpoczęły. Aleje przydrożne wywodzą się po części z pałacowo-folwarcznych założeń przestrzennych, a po części z rozpowszechnionej od XVIII w. praktyki budowania dróg, na(...)
»

Spalarnia podziwiana prze(...)

Jaka jest geneza spalarni w Wiedniu? Wiedeń posiada trzy spalarnie rusztowe i jedną mieszaną spalarnię na złożu fluidalnym. Te cztery spalarnie utylizują odpady komunalne, a w spalarni fluidalnej mogą być również spalane odwodnione osady ściekowe. Ponadto istnieją spalarnia wyłącznie dla odpadów niebezpiecznych, wyposażona w piec obrotowy, oraz trzy spalarnie na złożach fluidalnych, służące wyłącznie do przeróbki odwodnionych osadów ściekowych. P(...)
»