Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Korzyści z planu efektywn(...)

Do efektywnego zarządzania każdym ograniczonym zasobem niezbędne jest zbadanie stanu bieżącego oraz przyszłych potrzeb. Bez wnikliwej analizy przypadku nie można odpowiedzieć na pytania o to, jak udoskonalić istniejący system, gdzie popełniane są podstawowe błędy i jakie można sformułować rekomendacje na przyszłość. Powiat gorlicki zyska dzięki udziałowi w projekcie VIS NOVA niezbędne informacje na ten temat. Analiza potencjału odnawialnych źródeł i oszczędności energii dla powiatu gor(...)
»

Wprowadzanie taryf za wod(...)

Poznań to silnie zurbanizowany obszar o powierzchni 262,2 km2, położony w centralnej części Wielkopolski nad rzeką Wartą. Na terenie Poznania funkcjonują sieci kanalizacyjna ogólnospławna, sanitarna i deszczowa:  długość sieci ogólnospławnej wynosi 154,9 km, długość sieci sanitarnej to 471,5 km, długość sieci deszczowej oszacowano na 595,63 km. Skanalizowano ok. 94,6% obszaru zurbanizowanego miasta. Kanalizacj(...)
»