Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Poza wiedzą dłużnika(...)

Czy zakład gospodarki komunalnej, udostępniając komornikowi dane swojego pracownika będącego dłużnikiem w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym, ma obowiązek poinformowania tego pracownika o fakcie udostępnienia jego danych? Nie, gdyż komornik – w rozumieniu Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – nie jest tzw. odbiorcą danych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 33 ust. 1 tej ustawy, na wniosek osoby, kt(...)
»

PSZOK-i w Polsce(...)

Pod koniec 2013 r. wg głównego inspektora ochrony środowiska 23% gmin nie utworzyło tzw. PSZOK-ów, natomiast w ponad połowie z nich były one jeszcze budowane. A zapotrzebowanie na tego typu obiekty jest, ponieważ zainteresowanie mieszkańców nimi cały czas rośnie. Potwierdzeniem tego są informacje napływające z punktów, które już funkcjonują. Cztery PSZOK-i niedaleko Jarocina Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocin(...)
»