Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Słoneczne suszarnie(...)

Wpływ warunków klimatycznych na proces suszenia osadów ściekowych W suszarniach tarczowych, bębnowych i fluidalnych odparowanie wody zachodzi w temperaturze powyżej 100ºC. W suszarniach słonecznych proces ten prowadzony jest przy niższych temperaturach z wykorzystaniem efektu cieplarnianego. Część promieniowania odbija się od powłoki suszarni i jest rozpraszana, większość dociera do złoża suszonych osadów, powodując ich ogrzanie. Promieniowanie własne osadów jest em(...)
»

Najlepsi w gospodarce wod(...)

Częstochowa i Leszno zostały uhonorowane w tym roku tytułami Eco-Miast w dziedzinie gospodarki wodnej. Wyróżnienia trafiły do Wrocławia, Jastrzębia-Zdroju i Ostrowa Wielkopolskiego.  W zorganizowanym przez Ambasadę Francji i warszawskie Centrum UNEP/Grid konkursie wzięły udział 63 miasta z całej Polski. Oceniano efektywność miast w kategoriach: mobilność zrównoważona, zieleń a powietrze, gospodarka wodna, efektywność energetyczna budynków, gospodarka odpadami i(...)
»