Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Wezbrania wód i powodzie są zjawiskami ściśle uwarunkowanymi pogodą i klimatem danego obszaru, rzeźbą terenu i wieloma innymi, lokalnie występującymi czynnikami. Pojawiające się gwałtowne wezbrania wód są na ogół wynikiem szczególnie niesprzyjających warunków meteorologicznych, trafiających na podobnie niekorzystny układ stosunków retencyjnych dorzecza. Niestety, człowiek ma bardzo ograniczone możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom, bowiem nie potr(...)
»

Handel emisjami – perspek(...)

Przedsiębiorcy z większym niepokojem spoglądają na kalendarz, gdyż coraz mniej czasu pozostało do momentu wprowadzenia mechanizmu aukcji jako metody rozdziału uprawnień do emisji po 2013 r. W związku z tym odbywa się coraz więcej spotkań, mających na celu rozwianie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) w okresie 2013-2020. Służyło temu również seminarium „Działania na rynku uprawnień do emisji gaz&oacute(...)
»