Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyzwania polskiego sektor(...)

Polska jest krajem, w którym występuje deficyt wody, a sytuację dodatkowo pogarsza fakt, że nasze zasoby cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego. Wspomniane zasoby są niskie i wynoszą zaledwie ok. 1500 m3/rok/mieszkańca, co stanowi zaledwie ok. 36% średniej europejskiej. Ponadto stan ekologiczny naszych największych rzek – Odry i Wisły, które są źródłem wody do picia dla wielu mieszkańców Polski – na przew(...)
»

Informator(...)

  GreenEvo po raz drugi Wybrano 21 innowacyjnych rozwiązań w ramach II edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, przygotowanego przez Ministerstwo Środowiska w celu promowania polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. W grupie tej znalazły się produkty i technologie z dziedzin energooszczędności, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz och(...)
»