Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wykorzystanie biomasy do (...)

Produkcja pelet (granulatu) oparta jest głównie na trocinach pochodzących z przemysłu drzewnego i tartaków. Z technologicznego punktu widzenia dla produkcji i jakości pelet byłoby najkorzystniej, gdyby trociny pochodziły z drewna korowanego i były suche. Jednakże dostępność takiego surowca jest ograniczona, w związku z czym trociny są coraz droższe, a moce produkcyjne istniejących zakładów przetwórczych nie do końca wykorzystane. Dlatego też produkcja pelet staje się coraz koszto(...)
»

Techniczne możliwości (...)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. definiuje działania, pozwalające na zagospodarowanie odpadów w formie odzysku lub recyklingu. Zgodnie z tymi definicjami, odzysk oznacza wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, bądź prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Natomiast recykling definiuje się jako odzysk, który polega (...)
»