Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wyposażenie stacji demont(...)

W latach 70. na całym świecie podjęto próby odzyskiwania z odpadów jednorodnych frakcji, stosując recykling. Ówczesna koncepcja takiego zakładu odzysku wymagała nadzwyczajnych nakładów technicznych i finansowych. Zapożyczając poszczególne urządzenia z różnych technik, próbowano je zaadaptować do mechanicznej przeróbki heterogenicznego materiału, jakim są odpady komunalne. Po d(...)
»

Tworzywa sztuczne na plac(...)

Tworzywa sztuczne znajdują szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Nic dziwnego, że trafiły również na place zabaw, choć nie od razu. Pomimo iż pierwsze tworzywa sztuczne pozyskano już w XIX w., do czasów II wojny światowej nie były powszechnie użytkowane. Lata 50. i 60. oraz kolejne to ciągły wzrost popularności, a także fala fascynacji „nowym” materiałem. Polimery miały bardzo duży wpływ na modę i design lat 60. To również okres, kiedy rozpoczęto pierwsze próby wprowadzenia ich na place (...)
»