Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ilość osadów ściekowych(...)

Według badań prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie1 jednostkowa sucha masa osadów powstających w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków wynosi 0,251 kg s.m./m3 ścieków. J. Bień2 określa tę wielkość na poziomie 0,247 kg s.m./m3, natomiast zgodnie z informacjami zawartymi w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska z 2003 r. sucha masa wynosi aż 0,377 kg s.m./m3. (...)
»

Bezpieczeństwo energetycz(...)

„Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii” to konferencja, którą już na stałe należy wpisać w kalendarium imprez naukowych odbywających się w Poznaniu. Co ciekawe, zasadniczo różni się ona od wszystkich pozostałych przedsięwzięć tego typu. Po pierwsze, konferencja ta organizowana jest jednocześnie przez kilka instytucji i ośrodków badawczych. W tym roku były to: Katedra Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, Katedra Europeistyki Uniwersytetu im. M(...)
»