Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Odmowy przyłączania farm (...)

Zawarcie umowy z podmiotami ubiegającymi o przyłączenie do sieci ma umocowanie prawne. Ustawa Prawo energetyczne (P.e.) z 10 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 54, poz. 348, ze zm.) nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych bądź energii generalny obowiązek zawarcia umowy z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci. Obowiązek ma charakter publicznoprawny i należy go rozumieć jako powinność podjęcia przez(...)
»

Branżowe zmagania(...)

Już od 1991 r. pracownicy przedsiębiorstw wod-kan mają możliwość rywalizowania w zawodach sportowych. Rola gospodarza tegorocznych igrzysk przypadła Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, które obchodzi jubileusz 125-lecia istnienia. Do organizacji zawodów włączyła się także Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. XXI edycja Spartakiady Pracowników Wodociągów i Kanalizacji im. Tadeusza Jakubowskiego zgromadziła ponad 1400(...)
»