Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Przestrzeń publiczna - na(...)

Rozważając problematykę związaną z przestrzenią publiczną, przede wszystkim skupiamy się na jej formie, strukturze, rodzaju powiązań z otoczeniem oraz uwarunkowaniach przyrodniczych, jakim podlega. Ale nie zawsze dostrzegamy, że ta przestrzeń pełni też inną funkcję – jest elementem gry rynkowej, a tym samym wchodzi w krąg zainteresowań ekonomii.   Mechanizmy ekonomiczne niczym niewidoczne pole magnetyczne wywierają znaczący wpływ na strukturyzowanie się ośr(...)
»

Od redakcji(...)

Inspiracje można czerpać z każdej sfery życia, ze wszystkiego co nas otacza. Często jednak, aby je odkryć, potrzebne jest nowe, świeże spojrzenie oraz udział w różnego rodzaju konferencjach lub innych branżowych wydarzeniach. Dlatego warto w czerwcu zwrócić uwagę na opisywane przez nas imprezy, w tym m.in. na Festiwal Ogrodów Pokazowych, który jak co roku odbył się w Chelsea pod Londynem. Na tej jednej z najbardziej znanych wystaw nie tylko w Europie, ale i na świe(...)
»