Pierwszy, ale nie ostatni

wydany w Ecomanager – 2009-1
  DRUKUJ

W dniach 19-21 maj br. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPOWER. W ramach tego wydarzenia branżowego Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO) wraz z Polską Radą Koordynacyjną Odnawialnych Źródeł Energii i MTP zorganizowała po raz pierwszy Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej (19-20 maj br.). Patronat honorowy nad spotkaniem objęli wicepremier i minister gospodarki – Waldemar Pawlak, minister środowiska – prof. Maciej Nowicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Marek Sawicki oraz Europejska Rada Energii Odnawialnej (EREC).

Kongres 19 maja br. przebiegał pod hasłem „Perspektyw rozwoju OZE w Europie i Polsce do 2020 r. i później w obliczu światowego kryzysu gospodarczego”. Wydarzenie otworzył Wiesław Wójcik, prezes PIGEO oraz Piotr Wiśniewski, wiceprezes PIGEO i przewodniczący Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE). W początkowym panelu dyskusyjnym wziął udział prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany, który mówił, iż: ‑ Naszym celem nie jest 20-procentowy udział odnawialnej energetyki w zapotrzebowaniu energetycznym. Naszym celem jest ograniczenie emisji CO2. Ochrona środowiska i bezpieczeństwo dostaw to dwie najważniejsze kwestie. Z drugiej strony bardzo ważny jest aspekt kosztów i konkurencyjności. A więc to, jak ochronić środowisko, zmniejszyć efekt cieplarniany, zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii przy zachowaniu ich niskich kosztów. Zaakcentował on, że najlepszym narzędziem do osiągnięcia tych założeń są badania, innowacje i nowe technologie. Buzek podkreślił ponadto, że: ‑ Musimy o energetyce odnawialnej mówić realnie. Wówczas stanie się ona oczkiem w głowie gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Oto właśnie trzeba walczyć.
Ważnym elementem wystąpienia eurodeputowanego było ponadto skomentowanie celów pakietu klimatycznego, które wg niego zostały zachowane, jednak ich wdrażanie będzie następowało za pomocą środków, które łagodniej obejdą się z gospodarką i uniemożliwią wyprowadzenie produkcji przemysłowej do krajów, które przepisów pakietu jeszcze nie wdrożyły.
Pierwszego dnia Kongresu dyskutowano m.in. o strategii rozwoju OZE na świecie, energetyce odnawialnej w Europie i jej kierunkach rozwoju do 2020 r. Ponadto omawiano uwarunkowania prawne, polityczne i infrastrukturalne sektora OZE w Polsce. W trakcie spotkania poświęcono też jeden z paneli na dyskusję odnośnie wpływu kryzysu na rozwój energetyki odnawialnej.
„Nowoczesne technologie i finansowanie inwestycji OZE w dobie spowolnienia gospodarczego” to temat wiodący drugiego dnia Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej. Otworzyło go wystąpienie ministra środowiska, prof. Macieja Nowickiego, który stwierdził, że odnawialne źródła energii powinny być naszym produktem eksportowym. Podkreślił on również, że: ‑ Kryzys gospodarczy nie przyhamuje rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jest wiele źródeł ich dofinansowania. Tutaj można wymienić m.in. pomoc finansową z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska oraz Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Po zsumowaniu tego wszystkiego otrzymujemy na dofinansowanie OZE w ciągu następnych pięciu lat ok. 5 mld zł, a przewidywane wydatki to ok. 15 mld zł. Jest to potężny rynek, a dzięki pieniądzom, które są pewne, OZE mogą pomóc wyjść z kryzysu, gdyż ten sektor nie powinien być dotknięty spowolnieniem gospodarczym. Ta branża jest przyszłością gospodarki.
Międzynarodowemu Kongresowi Energii Odnawialnej towarzyszyły też inne wydarzenia. Było to m.in. II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej (stanowiące kontynuację I Forum, które miało miejsce podczas Targów ExpoEco w Katowicach w ub.r.) oraz Europejski Dzień Słońca. Bardzo ważny praktyczny charakter całemu wydarzeniu nadały tzw. zielone pokoje, gdzie eksperci z krajowych branżowych izb gospodarczych, zrzeszonych w Polskiej Radzie Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii, udzielali informacji na temat np. założenia farmy wiatrowej, możliwych źródeł wsparcia finansowego itp. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych – 21 maja miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży na najciekawszą pracę nt. „Dlaczego świat potrzebuje energii ze źródeł odnawialnych”.
 
(as)
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus