Pieniądze na technologię MTT

wydany w Ecomanager – 2009-1
  DRUKUJ

Firma HT uzyska dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln zł na wdrożenie do produkcji technologii MTT. Projekt ma zostać zrealizowany w latach 2007-2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. dolnośląskiego. Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie oraz uruchomienie produkcji urządzeń do utylizacji i odzysku odpadów. Firma Aton-HT zawarła już wcześniej umowę z Ministerstwem Gospodarki odnośnie budowy własnego centrum badawczo-rozwojowego wraz z wyposażeniem. Przedsiębiorstwo w ramach projektu realizuje przede wszystkim inwestycje związane z przeprowadzeniem robót i zakupem materiałów budowlanych. Głównym celem będzie także zakup wyposażenia badawczego i pomiarowego oraz wypracowanie pięciu prototypów urządzeń wykorzystujących opatentowaną technologię MTT. Całość inwestycji, zgodnie z założeniami, ma kosztować ponad 2,2 mln zł, z czego ponad 1 mln zł będzie pochodzić z dofinansowania. Termin ukończenia realizacji projektu to koniec br. Wcześniej (w lutym br.) spółka zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę dotyczącą dofinansowania projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który zakłada przeprowadzenie badań i komercjalizację technologii MTT w firmie Aton-HT. Spółka jest laureatem wielu wyróżnień, m.in. nagrody na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus