Odsiarczanie i biomasa

wydany w Ecomanager – 2009-1
  DRUKUJ

Rafakofabryka kotłów z Raciborza – wygrała przetarg na budowę instalacji odsiarczania dla spółki PGE Elektrownia Dolna Odra. W skład całego zespołu PGE Elektrowni Dolna Odra wchodzą: Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie k. Gryfina oraz usytuowane w Szczecinie: Elektrownia Pomorzany oraz Szczecin. W ramach prac założono wybudowanie instalacji odsiarczania spalin dla bloków piątego i szóstego. Firma Rafako ma za zadanie zaprojektować i wykonać całą instalację. Ponadto w zakres obowiązków będzie wchodzić montaż, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji i optymalizacji instalacji odsiarczania spalin dla dwóch kotłów typu OP-650, które opalane będą pyłem węgla kamiennego. Rozwiązania zastosowane w projekcie będą spełniały wymogi BAT (Best Available Techniques), które zostały opisane w dokumencie referencyjnym BREF (Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants), odnoszącym się do dużych obiektów energetycznego spalania. Dzięki temu instalacja wykonana będzie zgodnie ze standardami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej. Kontrakt zawarty pomiędzy spółkami zakłada zakończenie projektu do 2012 r. Całościowy koszt przedsięwzięcia to ok. 258 mln zł (brutto). Ponadto inny interesujący przetarg na budowę instalacji do spalania biomasy z pominięciem bloku nr pięć w Elektrowni Dolna Odra wygrała firma Energomontaż-Południe. Zadanie obejmuje wykonanie, zamontowanie, a następnie uruchomienie, optymalizację oraz ostatecznie przekazanie do eksploatacji instalacji przeznaczonej do spalania biomasy. Wartość inwestycji to ok. 16 mln zł netto. Będzie ona realizowana w ramach konsorcjum, w skład którego (oprócz Elektromontażu-Południe) wejdzie również spółka BCE System.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus