Kompleksowe podejście

wydany w Ecomanager – 2009-1
  DRUKUJ

Konferencja pt. „Wyzwania krajowego sektora energetycznego”, zorganizowana przez Katedrę Polityki Gospodarczej i Samorządowej Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), odbyła się 8 maja br. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Urząd Regulacji Energetyki i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

W spotkaniu tym wziął udział m.in. Mariusz Swora, prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który wypowiedział się nt. liberalizacji rynku energii elektrycznej z perspektywy regulatora. Z kolei światowy i polski sektor energii omówił Jan Soliński. Oczywiście w trakcie konferencji nie pominięto gorącego i szeroko dyskutowanego ostatnimi czasy tematu energetyki atomowej. Tę kwestię zaprezentował Wojciech Jankowiak, wicemarszałek woj. wielkopolskiego. Ważną funkcję infrastruktury energetycznej jako czynnika rozwoju regionalnego omówił prezes Enea Operator, Artur Różycki. Godne uwagi było również wystąpienie dyrektora departamentu usług tejże firmy nt. certyfikatów energetycznych.
Konferencję zwieńczyła ożywiona dyskusja. Prezes URE podkreślił ogromną rolę efektywności energetycznej. Według niego nowoczesne podejście do gospodarki to dążenie do zmniejszenia zużycia energii i zwiększenia efektywności energetycznej procesów. Swora zaakcentował ponadto konieczność prowadzenia w sposób wielopłaszczyznowy badań nad nowymi technologiami. Zaakcentował, iż w podejmowaniu decyzji o inwestycjach w energetyce powinni uczestniczyć przedstawiciele nauki, przemysłu i samorządów. Z kolei prezes Enea, Artur Różycki, nawoływał do badania rozwiązań gwarantujących stabilność sieci energetycznych. W tym kontekście wspomniał o zamkniętych układach energetyki wiatrowej, w ramach których produkowany jest również wodór, co gwarantowałoby stabilność. Różycki w swojej wypowiedzi podkreślił również, że koszty ekologiczne nie powinny być dzielone lokalnie.

Konferencję podsumował kierownik katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP, Jerzy Tarajkowski. Podkreślił on znaczącą rolę akceptacji społecznej rożnych przedsięwzięć energetycznych oraz konieczność szukania odpowiedniego sposobu postępowania w wyniku pojawienia się sytuacji konfliktu inwestora ze społecznością lokalną. Mówił również o istocie kompleksowego podejścia do rozwiązań inwestycyjnych i technologicznych. Ponadto zaakcentował słabe wykorzystanie funduszy unijnych w zakresie rozwiązań energetycznych.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus