„Inteligentna” koksownia

wydany w Ecomanager – 2009-1
  DRUKUJ

W ramach I osi priorytetowej z działania 1.1 Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) otrzymał ok. 60 mln zł na realizację projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik”. 7 maja br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęto prace nad tym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest opracowanie rozwiązań i produktów dla podniesienia konkurencyjności produkcji koksu, jak również ograniczenia negatywnego oddziaływania koksowni na środowisko. Cele szczegółowe obejmują rozwój naukowo-teoretycznej podbudowy zjawisk fizykochemicznych, technologii oraz inżynierii chemicznej oraz procesowej w trakcie koksowania węgla, dostosowanie przemysłu koksowniczego do wymogów BAT w zakresie techniki i technologii produkcji, jak również obowiązujących przepisów prawa w zakresie emisji substancji szkodliwych. Projekt zakłada ponadto poprawę bezpieczeństwa technologicznego i ekologicznego zakładów koksowniczych oraz wzrost efektywności ekonomicznej i konkurencyjności tej gałęzi przemysłu. Przedsięwzięcie kładzie również nacisk na rozwój naukowy i wzbogacenie ofert badawczych sektora nauki w odniesieniu do odbiorców przemysłowych. Założeniem jest także poprawa społecznego wizerunku branży koksowniczej.

Projekt jest jednym z największych aktualnie prowadzonych działań w Polsce, łączących doświadczenia nauki i przemysłu. Według założeń, w najbliższym czasie projekt nie przewiduje wdrożeń. Będzie on bardziej dotyczył tworzenia modeli testowanych w laboratoriach. Efektem prac ma być kilka nowych produktów, w tym informatycznych i technicznych, które po 2013 r. będą stosowane w koksowniach. ICHPW będący beneficjentem projektu współpracować będzie z naukowcami m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Partnerami będą również koksownie, w tym m.in. Zakład Koksowniczy ze Zdzieszowic, Koksownia „Przyjaźń” z Dąbrowy Górniczej czy Kombinat Koksochemiczny z Zabrza. Udział w przedsięwzięciu będą miały także zakłady związane z przemysłem węglowym takie, jak: Jastrzębska Spółka Węglowa z Jastrzębia Zdroju oraz Kompania Węglowa z Katowic. Przedsięwzięcie zaplanowano zrealizować do końca 2013 r.
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus