Wszystkie artykuły w kategorii: "Aktualności"

Polecane artykuły:

Wodorowa nadzieja(...)

Wróćmy do kwestii bezpieczeństwa energetycznego. W przyjętej Polityce energetycznej Polski do 2025 r. wszystko wygląda dobrze. Wskazano kierunki rozwoju i warianty ich realizacji. Obawy budzi wszakże to, że owo bezpieczeństwo jest różnie rozumiane przez poszczególne sektory tej branży. Różnie – to znaczy przez pryzmat własnych interesów. Nie ustają więc dyskusje i nie maleją kontrowersje. A media dolewają oliwy do ognia. Te ostatnie najchętniej nagłaśniają kwestię wskazanej w PEP konie(...)
»

Nie od razu Kraków zbudow(...)

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na samorząd gminny nowe obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jest to działanie, które gminy będą musiały rozwijać, a doświadczenia w tym zakresie są różne. Mimo kilku chwalebnych przykładów dobrze funkcjonujących systemów selektywnego gromadzenia odpadów, w Polsce można raczej mówić o skromnych osiągnięciach w tym obszarze. Zorganizowana przez Z(...)
»