Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompleksowe działania(...)

Ze względu na ogrom kompleksowych prac wykonanych w sektorze gospodarki wodno-ściekowej, Toruń stanowi doskonały przykład miasta – wzorca. W ramach dużego, komunalnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia” zrealizowano priorytetowe dla grodu Kopernika cele. Należy do nich zaliczyć skanalizowanie lewobrzeżnej części miasta, wykonanie przerzutu ścieków pod dnem Wisły do Centralnej Oczyszczalni Ścieków, zmodernizowanie(...)
»

Energetyczne przetargi (...)

Szkoła po remoncie Konsorcjum firm Energy Investors Group oraz Energy Investors z Warszawy za 1 898 744,1 zł brutto dokona termomodernizacji Zespołu Szkół Publicznych w Borowie (woj. dolnośląskie). Zadanie podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy obejmuje wymianę stolarki okiennej, natomiast drugi polegać będzie na dociepleniu ścian i stropodachów, wykonaniu tynków, nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej oraz na wymianie instalacji odgromowe(...)
»