Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bezpieczeństwo energetycz(...)

W Bielsku-Białej w dniach 12-13 września 2011 r. odbyła się konferencja „Rozwój energetyki innowacyjnej – budowanie bezpieczeństwa energetycznego miast i gmin”. Jej celem było zarysowanie wizji przyszłości miast w kontekście ograniczenia ich oddziaływania na klimat, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenia jakości życia mieszkańców. Konferencja zgromadziła ok. 300 osób. Byli wśród nich przedstawiciele władz krajowych i samorządowych,(...)
»

Ogniwa paliwowe - technol(...)

Zgodnie z oczekiwaniem wielu ekspertów sektora energetycznego, ogniwa paliwowe staną się w nadchodzącym stuleciu najbardziej obiecującym alternatywnym źródłem energii. Żadna z obecnie wykorzystywanych technologii nie posiada tylu zalet: bardzo wysoka sprawność konwersji energii (zwłaszcza tam, gdzie możliwe jest zastosowanie układu skojarzonego z ogniwem do zasilania odbiorców zarówno w energię elektryczną, jak i ciepło), elastyczność eksploatacji w szerokim zakresie parametrów, w(...)
»