Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Eliminowanie odpadów nieb(...)

W strumieniu odpadów komunalnych występują m.in. odpady niebezpieczne – zużyte baterie, lampy fluorescencyjne (tzw. zużyte świetlówki), przeterminowane leki i środki ochrony roślin, a także opakowania po zużytych środkach ochrony roślin, klejach, farbach i rozpuszczalnikach, które zawierają pozostałości tych produktów. Wymienione odpady powstają w bardzo małych ilościach, w dużym rozproszeniu oraz w sposób nieregularny, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia prowadzenie regular(...)
»

Publiczno-prywatne wodoci(...)

Gdyby politycy centralni i lokalni mieli na uwadze interes swoich wyborców, to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) byłoby tematem nie tylko modnym, ale także społeczno-użytecznym, zarówno dla polityków, jak i wyborców. Wyborcy interesują się przede wszystkim tym, czy w najbliższym czasie nie będzie podwyżek opłat za wodę, gaz, prąd, wywóz śmieci czy też za bilety komunikacji miejskiej. Książka „Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych”, autorstwa Jar(...)
»