Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wydarzenia(...)

Mistrzowie holenderskiego krajobrazu w Warszawie Kolejna, 13. edycja konferencji „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK13) poświęcona będzie architekturze krajobrazu Holandii. Do udziału w wydarzeniu organizator – Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) – zaprosił przedstawicieli czołowych holenderskich firm wykonawczych oraz biura projektowego Copijn. Program obejmuje m.in. tematy standardów pielęgnacji terenów zieleni w Ho(...)
»

Jazda na (bio)gazie(...)

 W Unii Europejskiej zapotrzebowanie na energię w transporcie rośnie, równocześnie transport jest zależny prawie całkowicie od ropy naftowej i odpowiedzialny za ponad 30% emisji gazów cieplarnianych w Europie.   W perspektywie średnio i długookresowej potrzebne są istotne zmiany dotyczące środków transportu (zrównoważona mobilność), w horyzoncie krótkookresowym rozwiązanie stanowi wdrażanie biopaliw (w tym biometanu) or(...)
»