Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kompromis na miarę sukces(...)

Los zapisów dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w formie odrębnego rozdziału w przyszłym rozporządzeniu ogólnym Komisji Europejskiej wydaje się przesądzony. 26 czerwca br. Rada UE przyjęła regulacje te w jednym bloku, co stanowi również sukces dla Polski. W literaturze międzynarodowej przyjęło się pojęcie „projektu hybrydowego”, rozumiane jako przedsięwzięcie realizowane w formule PPP, w którym wykorzystane zostały środki(...)
»

Ekologiczne skutki funkcj(...)

Andrzej Rybka, Robert Woźniak Lotniska wojskowe (jak i cywilne) usytuowane w pasie nadmorskim, z uwagi na charakter funkcjonalny, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, w tym wód Bałtyku, oraz dla powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego. Ocena skutków degradacji środowiska w rejonie lotnisk uczy, że zanieczyszczenia paliwowe wywołane przez funkcjonowanie lotnisk są nieproporcjonalnie rozległe w stosunku np. do stacjonarnych dużych baz paliwowych, (...)
»