Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Najważniejsze wyzwania WF(...)

Do najważniejszych wyzwań, przed którymi w nadchodzących latach stanie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, należy z całą pewnością właściwe wypełnienie zadań instytucji wdrażającej w realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.   Program Operacyjny Infrastruktura i Śro-dowisko (PO IiŚ) na lata 2007-2013 (...)
»

Znaczenie odnawialnych źr(...)

Przyszłość Europy kształtowana w sposób zbalansowany Po stuleciach podziałów Europa krok po kroku jednoczy się i razem idzie naprzód. Bardzo ważnym elementem procesu integracji stało się połączenie ze sobą zagadnień związanych z przyrodą, gospodarką i sferą społeczną w celu poprawy stanu środowiska naturalnego i poziomu życia. Dynamiczny wzrost gospodarczy w Polsce (...)
»