Mała architektura w zabytkowych terenach zieleni

wydany w Dodatek specjalny – 2019-3
  DRUKUJ

Mała architektura w zabytkowych terenach zieleni

Tendencje w rewaloryzacji terenów zieleni objętych ochroną konserwatorską polegają na tworzeniu ogólnodostępnych przestrzeni dla mieszkańców. Ważną funkcję pełnią tu elementy małej architektury, które podnoszą ich ogólną wartość użytkową.

Zmiany w sposobie użytkowania terenów zieleni objętych ochroną konserwatorską wymuszone są głównie przez zmieniające się potrzeby mieszkańców. Ze względu na postępującą urbanizację tereny znajdujące się niegdyś na obrzeżach czy nawet poza nimi dziś są szczególnie cenne z uwagi na istniejący drzewostan oraz niewielką odległość względem centrów miast. Znaczna część tych terenów objęta jest ochroną konserwatorską i posiada indywidualne wpisy do rejestru zabytków lub wchodzi w skład hist [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus