Wszystkie artykuły w kategorii: "Plus Komunalny"

Polecane artykuły:

Klimatyczne filmy nagrodz(...)

Ekologiczny festiwal, zorganizowany przez platformę multimedialną One Heart Channel, poświęconą promowaniu inicjatyw pozarządowych, był jednym z wydarzeń towarzyszących Konferencji Klimatycznej ONZ w Poznaniu. Wieczór 7 grudnia ub.r. przyniósł długo oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu na film inspirowany tematyką zmian klimatu – Green Heart Awards. Dzieła przysyłano od 1 października do 15 listopada 2008 r., a 10 najlepszych fi(...)
»

Problemy zarządzających i(...)

W nowym systemie gospodarki odpadami regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) posiada uprzywilejowaną pozycję. Wiąże się to jednak ze zwiększoną odpowiedzialnością, jaką ponoszą zarządzający tego typu obiektami w aspekcie zarówno środowiskowym, jak i ekonomicznym. Instalacja zobligowana jest bowiem do przyjmowania określonych w decyzjach rodzajów i ilości odpadów, a jednocześnie prawo nie gwarantuje, że zostanie do niej dostarczony odpowiedni strumień odpadów.(...)
»