Wszystkie artykuły w kategorii: "Plus Komunalny"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Hematofagiczne stawonogi, takie jak komary, meszki i kleszcze, od dawna były przedmiotem licznych badań z uwagi na swoją uciążliwość oraz potencjalne i faktyczne możliwości utrzymywania i przenoszenia chorobotwórczych zarazków (wirusów, bakterii i pasożytów), których spektrum stale się poszerza. Zarówno duże zróżnicowanie gatunkowe wielu grup hematofagicznych stawonogów, których rozwój przypada na różne miesiące se(...)
»

Obowiążki przedsiębiorcy (...)

ECO – EMBALLAGES francuski system recyklingu We Francji więcej niż połowa odpadów domowych do końca lat osiemdziesiątych była deponowana na 1132 dopuszczonych składowiskach, które w krótkim czasie zostały zapełnione, a 6000 znanych lecz nielegalnych wysypisk (nie spełniały wymogów Unii) było na granicy swoich możliwości przyjmowania odpadów. Tylko w 1990 roku 58 mln Francuzów produkowało 360 kg odpadów domowych na osobę, z czego odpady opakowaniowe sta(...)
»