Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Dyrektywy WEEE – po(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Wprowadzanie nowych technologii w przemyśle elektronicznym spowodowało skrócenie cyklu życia produktu, stąd ilość odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego systematycznie rośnie. Miniaturyzacja urządzeń elektronicznych przyczynia się do zmniejszenia wielkości odpadów, ale równocześnie powoduje, że zbiórka tego typu urządzeń, ich naprawa i powtórny przerób są utrudnione. Dodatkowo co(...)
»

Kalendarium(...)

15-16.09.2010, Symferopol (Ukraina) Konferencja „Koncepcja krajobrazu i jej zastosowanie w turystyce” Organizator: Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, get@wnoz.us.edu.pl, www.paek.ukw.edu.pl   15-17.09.2010, Wrocław I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych” Organizator: Katedra Ochrony Roślin, Uniwersyte(...)
»