Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zdecydowanie dużo można w tym numerze przeczytać o tym, co warunkuje bezpieczne i pewne działanie systemów wodociągowych. Wskaźniki niezawodności ich funkcjonowania, nie tylko w Polsce, ale także w licznych innych krajach europejskich, nie określają oficjalnych, obowiązujących standardów charakteryzujących minimalny poziom usług. Są w istocie wymaganiami z drugiej, wyższej półki, które być może w dalszej przyszłości niektórzy regulatorzy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych postawią regul(...)
»

Liderzy polskich rozwiąza(...)

W konkursie mogą wziąć udział firmy z sekatora MŚP, które oferują wdrożone już rozwiązania z obszaru ochrony środowiska.GreenEvo jest autorskim projektem Ministerstwa Środowiska, przygotowanym z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych. Jego zadaniem jest wsparcie krajowych firm w promowaniu swoich unikalnych produktów na rynkach międzynarodowych. Każdegoroku polskie firmy zgłaszają do udziału w przedsięw(...)
»