Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zróbmy sobie ogród szczęś(...)

Warsztaty ArtEko są wypadkową wieloletnich doświadczeń malarza i ogrodnika. Ich celem jest zaznajomienie najmłodszych z szeroko pojętym tematem zieleni, praktyczną pracą w ogrodzie i wypowiadaniem się przez sztukę. „Ogród przy każdej szkole i przedszkolu” to idea nieodzowna w naszych coraz bardziej ruchliwych i pełnych betonu miastach. Ma zaszczepić w dzieciach miłość do świata przyrody i troskę o nią. Lekcje plastyki, przyrody, języka polskiego, muzyki czy matematy(...)
»

Wyposażenie nieruchomości(...)

Ustawa z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., wyraźnie przebudowała system prawny dotyczący postępowania z odpadami komunalnymi. Sporo zmian zaszło m.in. w kwestii obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów. Wprowadzone zmiany skonstruowały nowy system o(...)
»