Intensywny początek roku dla branży wod-kan

wydany w Dodatek specjalny – 2019-1
  DRUKUJ

Intensywny początek roku dla branży wod-kan

Minęło raptem 12 miesięcy od chwili, gdy w Polsce zaczęło obowiązywać nowe Prawo wodne.

W tym czasie ustawodawca już zdążył istotnie tę ustawę zmienić. Dlatego rok 2019 przynosi kolejne wyzwania dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

U

stawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2018 r. Jej ostatnia nowelizacja obowiązuje od 20 września 2018 r. Zgodnie z jej treścią (w świetle dodanych do art. 552 Prawa wodnego ustępów od 2a do 2o), podstawą do ustalenia opłat zmiennych za usługi wodne za okres do 31 grudnia 2020 r. będą obowiązkowo składane do Wód Polskich oświadczenia [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus