Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zwalczanie szrotówka(...)

Odbarwienie liści kasztanowców wywołane żerowaniem gąsienic motyla Cameraria ohridella wywołało społeczne poruszenie zarówno wśród specjalistów, jak i osób niezajmujących się na co dzień ochroną roślin. Dzięki temu w celu walki z tym szkodnikiem opracowano kilka interesujących metod, które nie wpływają negatywnie na stan drzew i ich dalszy rozwój. Szrotówek atakuje głównie kasztanowca białego (zwycza(...)
»

"Lepsze niż nowe"(...)

Celem międzynarodowego projektu CERREC jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zwiększanie roli sektora ponownego wykorzystania produktów. Dyrektywa 2008/98/WE o odpadach, do której wdrożenia zobowiązane zostały wszystkie państwa członkowskie, wprowadziła pewne zmiany w dotychczasowej hierarchii sposobów postępowania z odpadami. W dokumencie pojawiło się pojęcie „przygotowania do ponownego wykorzystania” oraz „ponownego wykorzystania przedmiotów”. Należy przez(...)
»