Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie odpadów (...)

Spośród ok. 133 mln Mg wytworzonych w Polsce w 2004 r. odpadów dużą grupę – 38,8 mln Mg, czyli blisko 30% – stanowiły odpady mineralne powstające przy wydobyciu i przetwarzaniu węgla oraz surowców skalnych, zaliczane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją do grupy o kodzie 01. Odpady z górnictwa węglowego i surowców skalnych dzieli się ogólnie na trzy grupy, biorąc pod uwagę ich charakterystykę techniczną oraz procesy eksploatacyjne i technologiczne: odpady górnicze, prz(...)
»

Profilaktyka przeciwopowo(...)

Od redaktora Tegoroczne wydarzenia pokazały, że przysłowie "Polak mądry po szkodzie" straciło na aktualności. Nie potrafimy bowiem wyciągać poprawnych wniosków z dotykających nasz kraj nieszczęść. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że nadal w wielu miejscach, na terenach zalewowych nie ma spójnej polityki przestrzennej, która w konsekwencji pozwoliłaby ograniczyć skutki powodzi. Usprawiedliwieniem może być brak pieniędzy, ale rodzi się pytanie, czy przy permanentnym ich braku stać nas n(...)
»