Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ekologia to czysty biznes(...)

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Ogólnopolskie Nagrody „Czysty Biznes” 2009. Już ponad 5 tys. firm przekonało się, że działania na rzecz ochrony środowiska są źródłem wymiernych korzyści finansowych. Sukces osiągnęły dzięki udziałowi w Programie Czysty Biznes, realizowanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Swoje osiągnięcia firmy mogą prezentować, biorąc udział w będącym częścią Programu Konkursie. Konkurs, pod honorowym patronatem Ministerstwa Środ(...)
»

Straty w sieciach energet(...)

Dostarczenie każdego produktu od jego wytwórcy do odbiorcy końcowego (konsumenta) obarczone jest kosztami transportu. Dotyczy to również energii elektrycznej. Różnica między energią elektryczną a innymi produktami jest taka, że w przypadku tej pierwszej podczas transportu tracony jest sam produkt, a zjawisko to nazywa się stratami sieciowymi lub przesyłowymi. Zagadnienie optymalizacji strat sieciowych jest poważnym zadaniem przedsiębiorstw za(...)
»