Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Społeczna odpowiedzialnoś(...)

Wieloletnie badania rynku, realizowane przez rozmaite podmioty,jednoznacznie wskazują, że wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej CSR, stanowi szansę na rozwój i budowę pozytywnego wizerunku określonej organizacji. Niestety, zasady CSR wciąż są bardzo słabo znane w sektorze komunalnym w Polsce. Społeczna odpowiedzialność biznesu(ang. CSR – Corporate Social Responsibility) to koncepcja, zgodnie z którą przedsiębiorstwo na etapie budowania i realiz(...)
»

Lepiej z mądrym... cz. I(...)

Jak zapowiedziałem w ostatnim felietonie pragnę podzielić się przemyśleniami po lekturze poselskiego projektu ustawy (druk nr 905) o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. Udział energii ze źródeł odnawialnych w bilancie paliwowo-energetycznym na świecie wynosi średnio 18%, a w Unii Europejskiej 6%. W Polsce szacuje się, go na ok. 2,5%, a jeszcze w 1993 r. wartość ta szacowana była na 1%. Bez wątpienia dużą pomocą dla rozwoju OZE jest wspar(...)
»