Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbiórka, odzysk i recykli(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Jedną z dyrektyw, która powinna obowiązywać w Polsce już od sierpnia 2004 r., jest Dyrektywa o odpadach sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) z 27 stycznia 2003 r. (2002/96/EC). Rząd polski i przedsiębiorcy bezpośrednio zainteresowani kształtem, w jakim zostanie ona zaimplementowana, wiedzieli już w 2003 r. o konieczności jej wdrożenia… Organizacje przedsiębiorców od maja 2003 r. zwracały się do Ministers(...)
»

Nowe MBP(...)

Choć zbliża się data publikacji znowelizowanego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie MPB, to wciąż istnieją wątpliwości co do jego ostatecznego kształtu. Ostatni projekt jest w fazie konsultacji społecznych, a nowe rozporządzenie ma wejść w życie 23 stycznia 2015 r. Jakie rozwiązania przyniesie? Na bazie konsultowanego właśnie projektu z 12 sierpnia br. Krajowa Izba Gospodarki Odpadami skierowała do Janusza Ostapiuka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środ(...)
»