Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Branża wod-kan trwa w oczekiwaniu na ostateczną wersję zapisów projektu ustawy Prawo wodne, nad którym od wielu miesięcy pracuje Ministerstwo Środowiska. Projekt przyjęty przez Radę Ministrów w październiku 2016 r. miał wejść w życie 1 stycznia 2017 r., jednak, zgodnie z informacjami z resortu, termin ten może przedłużyć się co najmniej o 2-3 miesiące, gdyż nadal trwają uzgodnienia w zakresie prawa europejskiego. Okazuje się jednak, że daleko idące zmiany w sektorze wodno-ściekowym,(...)
»

Co samorządowcy powinni w(...)

W związku z opublikowanym w grudniu ub. roku Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 2003 r. nr 220, poz. 2181), w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego” opisana została część zmian w przepisach dotyczących stosowania i zatwierdzania projektów sygnalizacji świetlnej. W niniejszym artykule opisane zostaną pozost(...)
»