Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nowy model rozstrzygania (...)

Nowe regulacje dotyczące rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług weszły w życie 12 grudnia 2017 r. Znowelizowane zostały ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Kodeks postępowania cywilnego. Ustawodawca swoją decyzję uzasadnił tym, że szeroki zakres zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, przypisany dotychczas organom gminy, (...)
»

Wspólne stanowisko (...)

Bezpośrednio przed ogłoszeniem nowego projektu ustawy o OZE, w wyniku wspólnej inicjatywy ZP FEO, PORT PC i SPIUG, przygotowano stanowisko organizacji społecznych i gospodarczych w sprawie zrównoważonego modelu rozwoju OZE w Polsce i przejrzystości systemu stanowienia prawa. Warto podkreślić, że przed przekazaniem tego stanowiska do decydentów i mediów, podpisało się pod nim prawie 40 organizacji związanych z OZE i ochroną środowiska z całej Polski. Kilka organizacji wstrzymało się z jego syg(...)
»