Zielone światło dla biomasy

wydany w Dodatek specjalny – 2018-5
  DRUKUJ

Nowelizacja i przyjęcie projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii i niektórych ustaw przez Radę Ministrów to kolejny krok w kierunku rozwoju branży OZE. Jest duże prawdopodobieństwo, że nowe regulacje przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania OZE i, co ważne, realizacji zobowiązań wynikających z prawa UE. Biomasa odgrywa tu bardzo istotną rolę.

Obecnie najistotniejszym dokumentem wpływającym na rozwój OZE jest dyrektywa Renewable Energy Directive (RED II), która wyznacza
nowe cele dla OZE. Porozumienie zawarte przez przedstawicieli rządów w Radzie UE w grudniu 2016 r. przewidywało, że do 2030 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyniesie 27%. W późniejszym terminie Parlament Europejski (PE) przegłosował stanowisko w sprawie dyrektywy RED II, ustalając udział OZE na poziomie 35% na 2030 [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus