Przyszłość kogeneracji w polskich warunkach

wydany w Dodatek specjalny – 2018-5
  DRUKUJ

Dzisiaj nie jest już niczym nowym modernizowanie istniejących oczyszczalni ścieków w taki sposób, aby były w stanie wyprodukować biogaz. Biogaz z oczyszczalni ścieków po oczyszczeniu i osuszeniu trafia do silnika gazowego i w układzie kogeneracyjnym wytwarza energię elektryczną i cieplną.

Energia elektryczna w części konsumowana jest w ramach oczyszczalni ścieków, a jej nadwyżka oddawana do sieci elektroenergetycznej. Energia
cieplna wykorzystywana jest do suszenia osadów z oczyszczalni ścieków oraz na potrzeby samego procesu fermentacyjnego służącego powstawaniu biogazu. Może też być oddawana do lokalnej sieci ciepłowniczej. Taką oczyszczalnię ścieków można łatwo przystosować do fermentowania innych odpadów, np. biomasy z selektywnej zbiórki odpadów lub przeterminowanych produktów z sieci supermarketó [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus