Mikroinstalacje muszą spełnić dodatkowe wymagania

wydany w Dodatek specjalny – 2018-5
  DRUKUJ

Ostatnio zaproponowane przez operatorów zmiany w przyłączeniu mikroinstalacji do sieci mogą okazać się dużym wyzwaniem dla polskiej fotowoltaiki – także pod względem technicznym. Część projektów będzie wymagała wprowadzenia licznych korekt.

Kilka tygodni temu wielka piątka operatorów systemów dystrybucyjnych przedstawiła Karty Aktualizacji dotyczące zmian w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Planowane zmiany wynikają w głównej mierze z zapisów Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (DzU z 2017 r. poz. 1148, ze zm.). Wraz z opublikowaniem Kart Aktualizacji przez dwa tygodnie można było zgłaszać swoje uwagi dotyczące tych zmian. Część z nich jedynie doprecyzowuje już istniejące wymagania związane np. z zabezpieczeniami wymaganymi dla jednostek wytwórc [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus