Wszystkie artykuły w kategorii: "OZE w obliczu zmian"

Polecane artykuły:

Opłaty za wody opadowe w (...)

Doświadczenia w zakresie stosowania opłat za wody opadowe w Tomaszowie Mazowieckim sięgają 2005 r. Kanalizacja deszczowa w Tomaszowie Mazowieckim Sieć kanalizacji deszczowej w Tomaszowie Mazowieckim ogranicza się do obszarów silnie zurbanizowanych i terenów utwardzonych, gdzie niemożliwe jest odprowadzanie wód opadowych w sposób powierzchniowy. Kanalizacja deszczowa jest elementem infrastruktury drogowej, a zlokalizowana została w przeważającej większ(...)
»

Że tak powiem(...)

Czynnikiem, który od średniowiecza ustalał i utrwalał kształt i formę współczesnej Europy były jej miasta. Europy już wtedy podzielonej na państwa, z granicami, których co prawda strzeżono przed napastnikiem, ale które były otwarte dla ruchu - jakbyśmy to dziś określili - ludności. Miasta mają i miały swą własną, specyficzną filozofię działania, swe specyficzne problemy. Jest to powodem, dla którego znajdowały i znajdują podobne lub nawet takie same rozwiązania. W miastach odbywał się handel, ro(...)
»