Wszystkie artykuły w kategorii: "OZE w obliczu zmian"

Polecane artykuły:

Światowe zasoby energii w(...)

Możliwości wykorzystania energii wiatrowej są proporcjonalne do szybkości wiatru podniesionej do potęgi trzeciej. W związku z tym opłacalność budowy elektrowni wiatrowych jest ściśle uzależniona od średniej szybkości wiatru na danym terenie1-6. Pod koniec XX i na początku XXI w. nastąpił duży przyrost mocy elektrowni wiatrowych. Moce pierwszych turbin przeważnie nie przekraczały kilkuset kW. Obecnie budowane turbiny o średnicy ok. 100 m osiągają moc rzędu 3 MW, a nawet(...)
»

GOZ na świecie(...)

Na przełomie roku branża gospodarki odpadami z dużym zaskoczeniem przyjęła wiadomość o zmianie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które wprowadziło nowy, jednolity dla całego kraju system selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Zgodnie z pierwszą we(...)
»