Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Wszystkie ręce na pokład!(...)

Udźwignięcie przez gminy obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów będzie wymagać osobistego zaangażowania społeczeństwa w proces zmian.   Szczególnie cenna może się okazać współpraca z działającymi na terenie gmin organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 3b ust. 1 znowelizowanej ustaw(...)
»

Prognozy rozwoju energety(...)

  Według aktualnych prognoz, zarówno Unii Europejskiej, jak i innych instytucji (m.in. ONZ, Międzynarodowa Agencja Energii, IEA, Departament Energetyki Stanów Zjednoczonych, US DOE, itp.), w najbliższych latach należy oczekiwać znaczącego wzrostu konsumpcji energii elektrycznej na świecie.    Zawężając rozważania do warunków polskich, można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że także w naszym kraju szeroko rozum(...)
»