Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podobne zasady segregacji(...)

Obecnie to gminy decydują o sposobie selektywnego zbierania odpadów na swoim terenie. Tymczasem w Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace nad projektem założeń do projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uznaje się za spełniony. Ministerstwo proponuje gminom zastosowanie na swoim terenie jednego z trzech modeli selektywnej zbiórki. Ponadto zwiększa liczbę ro(...)
»

Audytowanie systemów eksp(...)

Badania z zakresu audytowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji rozpoczęto na początku XXI w., jako kontynuację zainteresowań naukowych i zawodowych autora, dotyczących metod eksploatacji wodociągów i kanalizacji. Efektem była książka „Podstawy nowoczesnej eksploatacji układów wodociągowych i kanalizacyjnych” (współautorska, przy czym koncepcja nowoczesnej eksploatacji w niej zaprezentowana jest dziełem autora ni(...)
»