Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Projekt ustawy o gospodar(...)

Obecnie gospodarkę opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują przede wszystkim ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych1, m.in. w zakresie wymagań stawianych opakowaniom i sprawozdawczości, oraz ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w kwestii gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej2 – w zakresie określenia poziomów odzysku i recyklingu. Akty te transponują wymaga(...)
»

Słoneczny boom?(...)

Z dobrej prasy i korzystnych programów rządowych cieszyli się niedawno zwolennicy rozwoju biogazowni. Wiele wskazuje na to, że teraz dobre czasy nadchodzą dla tych, którzy popierają – słowem, czynem lub pieniądzem – energetykę słoneczną. Oczywiście mowa tu o Polsce, bo w niektórych innych krajach uzyskiwanie energii ze słońca wspiera się już od dość dawna. I dotyczy to nie tylko takich słonecznych „potentatów” jak Hiszpania czy Włochy, ale r(...)
»