Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rynek biogazowy w Polsce(...)

Temat rozwoju biogazowni dla Polski jest istotny. Pozwalają one na produkcję energii, dzięki czemu istnieje możliwość uniezależnienia się i uzyskania bezpieczeństwa energetycznego, ale też dają możliwość poprawy stanu środowiska. Produkcja biogazu odbywa się w szczelnej instalacji, dlatego nie uwalnia do środowiska szkodliwych emisji gazowych, które są nieuniknione w przypadku spalania innych konwencjonalnych surowców energetycznych. Z kolei wykorzystanie produktów rolnych jako substratu do p(...)
»

Paliwa z odpadów(...)

Produkcja paliwa z odpadów w ostatnich latach rozwijała się głównie w Niemczech jako efekt regulacji prawnych gospodarki odpadami. Od 1 czerwca 2005 r. bezwzględnie zakazuje się tam składowania odpadów nieprzetworzonych. Okres przejściowy trwał tam 13 lat. Technologie produkcji paliw z odpadów rozwijały się także w Szwajcarii, Szwecji i we Francji. Zakłady funkcjonujące w międzynarodowej grupie SITA od wielu lat wdrażają i unowocześniają technologie mechanicznej obróbki odpadów w(...)
»