Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ponad połowa ludzi na świ(...)

Z najnowszego Raportu WHO, sporządzonego z okazji obchodzonego 19 listopada Światowego Dnia Toalet, wynika, że na całym świecie, zapewniając powszechny dostęp do czystej wody, można by zapobiec śmierci 842 000 ludzi rocznie. Najczęściej umierają oni bowiem wskutek braku możliwości korzystania z najprostszych wynalazków, takich jak toalety. Problemem jest również nieodpowiednia higiena osobista lub jej całkowity brak. Z tych powodów w wielu miejscach poważnie zwiększa się zanieczyszczen(...)
»

Zarządzanie gospodarką w(...)

W 2015 roku ze zbiorczego systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków korzystało 68,7% ludności kraju, w tym 89,3% w miastach i 37,3% na terenach wiejskich1. Dynamika zmian na przestrzeni 10 lat w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w miastach, a także na wsiach obrazuje złożoność problematyki gospodarki ściekowej obszarów wiejskich2. Dane GUS-u wskazują na znaczne dysproporcje w korzystaniu z sieci kanalizacyjnej między (...)
»