Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Czy jest możliwy marsz p(...)

Mimo, iż coraz częściej jedynym pomysłem na rozwiązanie problemów gospodarczych jest zablokowanie jednej lub kilku warszawskich ulic, a ilość wydartej z chodników kostki brukowej wyznacza siłę użytych przez protestujących argumentów, to w przypadku producentów biomasy na pewno do tego nie dojdzie. Nie są oni bowiem tak zorganizowani i skoncentrowani jak górnicy – przekonani, że jedynym źródłem energii w XXI w. jest węgiel. (...)
»

Wybrane wyniki modelu INV(...)

Optymalizacja wykorzystania biomasy w Polsce Jeżeli Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (OZE), przyjęta przez Sejm w 2000 r., ma być realizowana z powodzeniem, biomasa musi odgrywać w tym dominującą rolę, gdyż w realnej perspektywie stanowić ona będzie największy, ekonomicznie uzasadniony potencjał OZE w Polsce. Ponadto, oprócz zobowiązań międzynarodowych (Protokół z Kioto, cele Unii Europejskiej), rozwój sektora biomasy jest w Polsce wskazany także ze względu na jego znaczenie (...)
»