Wszystkie artykuły w kategorii: "Transport i pojazdy komunalne"

Polecane artykuły:

Nieuzasadniony wzrost kos(...)

Podczas posiedzenia 22 kwietnia 2016 r. w Malborku członkowie Zarządu Związku Miast Polskich m.in. negatywnie zaopiniowali projekt ustawy Prawo wodne i projekt KPGO. Przedstawiciele miast członkowskich ZMP zasiadający w Zarządzie zaopiniowali negatywnie projekt ustawy Prawo wodne, chociaż widzą potrzebę jej nowelizacji pod kątem zarówno implementacji dyrektyw unijnych, jak i wprowadzenia wielu koniecznych zmian, które są postulowane przez ś(...)
»

Od redakcji(...)

Prawdopodobnie pod koniec tego miesiąca zrobi się małe zamieszanie w urzędach marszałkowskich. Powodem tego będzie konieczność składania przez przedsiębiorców – do 31 marca każdego roku – (wskazanych w ustawie) sprawozdań z realizacji ustawowych obowiązków związanych z odzyskiem i recyklingiem opakowań oraz produktów. Nikt nie lubi wypełniać zawiłych formularzy. Te ponadto mogą sprawiać trochę problemów interpretacyjnych. Redakcja pragnie przyjść z pomocą tym, którzy na wypełnien(...)
»