Wszystkie artykuły w kategorii: "Transport i pojazdy komunalne"

Polecane artykuły:

Będzie o przydomówkach(...)

Dla wielu aglomeracji przydomowe oczyszczalnie ścieków są pojęciem irracjonalnym, lecz dla innych zbawienną alternatywą, umożliwiającą zapewnienie prawidłowej ochrony środowiska w gminach. Dlaczego z takim pietyzmem bronimy się przed przydomowymi oczyszczalniami ścieków? Ponieważ są wadliwe? Rozprzestrzeniają smród? Są bardzo drogie? Te i podobne pytania nasuwają się każdemu włodarzowi planującemu za wszelką cenę sprostać potrzebom ochrony środowiska oraz, co najważniejsze, wyp(...)
»

Zdaniem Izby(...)

Ziarno energetyczne pochodzące z uprawianych specjalnie na ten cel roślin, m.in. owsa, gorczycy, łubinu i pszenżyta, nie stosuje się do celów konsumpcyjnych. Obszerniejszy artykuł na temat uprawy i energetycznego wykorzystania owsa znajduje się w wydaniu 1/2006 „Czystej Energii”. Ziarno tych roślin może być stosowane w kotłach wyposażonych w pełną automatykę, a także w kotłach z palnikami retortowymi i nadmuchowymi, zaprojektowanymi do spalania granulatu drzewnego. Przykłady taki(...)
»