Wszystkie artykuły w kategorii: "Transport i pojazdy komunalne"

Polecane artykuły:

Moda na sprzątanie(...)

W wysoko rozwiniętych społecznościach Europy Zachodniej i Azji odpowiedź na pytanie „Czy właścicieli psów należy karać za niesprzątanie pozostawionych nieczystości?” brzmi zdecydowanie – „tak”. W ostatnich latach Polska stara się nadgonić dzielący nas w tym zakresie dystans i dorównać tym krajom. Sporo nam jednak jeszcze brakuje. Wystarczy spojrzeć na nasze podwórka, chodniki,(...)
»

Zezwolenie na usunięcie d(...)

W praktyce usunięcie drzew lub krzewów bardzo często jest konsekwencją kolizji pomiędzy realizowanymi przedsięwzięciami budowlanymi a drzewami lub krzewami znajdującymi się na terenie nieruchomości, na której ma to miejsce. W związku z tym dotychczasowy stan prawny bardzo często powodował dylematy, czy w pierwszej kolejności powinno być wydane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, czy też pozwolenie na budowę, aby nie było najmniejszej wątpliwości, że konieczn(...)
»