Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Dopłaty na tle wątpliwośc(...)

Spośród aktów prawnych regulujących gospodarkę samochodami wycofanymi z eksploatacji (SWE) w Polsce należy wyróżnić przede wszystkim Ustawę z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podkreślić trzeba, iż ustawodawca za pośrednictwem przepisów regulujących gospodarkę odpadami starał się uporządkować rynek SWE. Miało to miejsce zarówno poprzez wdrożenie do polskiego prawodawstwa postanowień Dyrektywy Parlame(...)
»

Komentarz PIGEO do raport(...)

Pod koniec lipca w mediach pojawiła się informacja o opublikowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) raporcie, podsumowującym ogólnopolską kontrolę, przeprowadzoną na przełomie lat 2013 i 2014 i ukierunkowaną na analizę procesów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Jak to w sezonie ogórkowym bywa, raport wzbudził chwilowe zainteresowanie dziennikarzy, ale już po kilku dniach „przykryły” go inne, ciekawsze wydarzenia. Tymczasem tezy zarówno NIK-u zaprezentowane w raporcie, jak i sam sposób(...)
»