Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nadrzeczne parki buforowe(...)

  Parki w obszarach zurbanizowanych łączą funkcje przyrodnicze i kulturowe. To, co odróżnia parki nadrzeczne od innych elementów systemu zieleni miejskiej, to powiązanie z układem hydrograficznym. Cechą parków nadrzecznych jest ich linearny układ, a pożądanym celem – powiązanie w spójny system, zapewniający ciągłość korytarzy dolinnych, która, niestety, często bywa zaburzona na skutek urbanizacji nabrzeży i lokalizacji infrastruktury (...)
»

Puchar za innowacje(...)

Zwycięzcy zostali uhonorowani Pucharem Innowacji Środowiskowych, który (nie mogło być przecież inaczej) również był innowacyjny. Powstał on jako wydruk z proszku metalowego, wykonany w wysokiej temperaturze za pomocą drukarki 3D. Projekt Pucharu przygotował Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo Przemysłowy, natomiast zrealizowano go na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. (...)
»