Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Lepiej z mądrym... cz. I(...)

Jak zapowiedziałem w ostatnim felietonie pragnę podzielić się przemyśleniami po lekturze poselskiego projektu ustawy (druk nr 905) o racjonalnym wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii. Udział energii ze źródeł odnawialnych w bilancie paliwowo-energetycznym na świecie wynosi średnio 18%, a w Unii Europejskiej 6%. W Polsce szacuje się, go na ok. 2,5%, a jeszcze w 1993 r. wartość ta szacowana była na 1%. Bez wątpienia dużą pomocą dla rozwoju OZE jest wspar(...)
»

Burzliwy czas(...)

Wydaje się, że burzliwy okres stanowienia, uchwalania ustaw i rozporządzeń, regulujących świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jest już za nami. Przedsiębiorstwa wod-kan w ustawowo określonym terminie, tj. do 12 marca, przekazały regulatorowi, czyli Regionalnym Zarządom Gospodarki Wodnej, wnioski taryfowe, z taryfą skalkulowaną na okres trzech lat. Jak głosi komunikat Wód Polskich, w pierwszym dniu przyjęto ok. 1600 wniosków. Teraz, używając żarg(...)
»