Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Międzynarodowy obrót odpa(...)

Beata B. Kłopotek Problematyka międzynarodowego obrotu odpadami pojawiła się w polskim prawodawstwie w końcu lat 80. XX wieku. Z dniem 1 lipca 1989 r. wprowadzono zakaz sprowadzania odpadów spoza granic kraju (art. 53a Ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska). W związku z przystąpieniem Polski do Konwencji Bazylejskiej przepisy w tym zakresie zostały zmienione w 1993 r. Zakaz sprowadzania odpadów ograniczono tylko do odpadów niebezpiecznych, z(...)
»

Wołomin segreguje. Czyste(...)

Wołomin segreguje Wołomin, przy współpracy Fundacji Nasza Ziemia, w 2005 r. zaczął wdrażać na terenie gminy program operacyjno-edukacyjny dotyczący selektywnej zbiórki odpadów. Działania, takie jak kampania informacyjna skierowana do mieszkańców oraz stworzenie „Zielonych Klas” w celu edukacji uczniów, połączone zostały z wprowadzeniem worków na posegregowane odpady. Udało się dzięki temu zwiększyć ilość sortowan(...)
»