Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nielegalne pozbywanie się(...)

Istotnym problemem dla gospodarki narodowej jest istnienie grupy osób, która uchyla się od ponoszenia kosztów zorganizowanego usuwania z gospodarstw domowych wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych. Jeżeli postępowanie dla ochrony środowiska przyrodniczego wymaga nakładów czasu i energii lub powoduje wzrost kosztów finansowych, to bardzo często nie jest realizowane1. Wynikiem takiego podejścia są ciągle powstające nieuporządkowane wysypiska stałych odpadów komunalnych(...)
»

Norwegowie w Bydgoszczy(...)

– najnowsza technologia utylizacji osadów ściekowych Oczyszczalnia ścieków „Kapuściska” w Bydgoszczy została oddana do użytku w 2001 r. Praktycznie całe wyposażenie technologiczne oczyszczalni zostało sfinansowane z dotacji EkoFunduszu, który przeznaczył wówczas na ten cel 17 mln zł. Równolegle z budową oczyszczalni wykonana została konwencjonalna instala(...)
»