Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Biopaliwowa edukacja(...)

Historia produkcji biopaliwa sięga początku ubiegłego wieku. Do rozwoju tej gałęzi przemysłu przyczyniły się kolejne kryzysy naftowe, nadprodukcja żywności w Europie Zachodniej, obawa o wyczerpanie się zasobów ropy naftowej. W latach dziewięćdziesiątych produkcja biopaliw płynnych została uruchomiona w 21 państwach, wiele krajów stosuje już paliwa pochodzenia roślinnego na szeroką skalę, szcz(...)
»

Jutro naszych miast(...)

Konkluzje VI Kongresu Urbanistyki Polskiej, który odbył się pod koniec czerwca w Gdyni pod hasłem „Jutro miasta – miasto jutra”, wskazują, że rozwój polskich miast wymaga sformułowania nowej, kompleksowej polityki urbanistycznej, która powinna uwzględnić najważniejsze postulaty, wywodzące się z idei miasta europejskiego. Polityka ta musi być przede wszystkim zorientowana na usuwanie systemowych barier i przyczyn deformujących struktury przestrzenne. Do takich także (...)
»