Różne formy finansowania zadań prośrodowiskowych

wydany w Dodatek specjalny – 2018-3
  DRUKUJ

Nie tylko unijne dotacje, ale też pieniądze pochodzące ze środków krajowych mogą wspierać inwestycje i zadania prośrodowiskowe realizowane przez gminy, związki międzygminne, podmioty wykonujące zadania samorządów oraz przedsiębiorców. Część naborów już trwa, kolejne rozpoczną się niebawem.

Środki dysponowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają szansę zniwelować szkody wyrządzone przez klęski żywiołowe czy wesprzeć gospodarkę odpadową bądź rekultywację zdegradowanych terenów.

Woda i ścieki oczyszczone dzięki pożyczkom

Na gospodarkę wodno-ściekową w aglomeracjach przeznaczony jest – podzielony na dwie części – program „Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi”.

Jego budżet wynosi 1,7 mld zł. Nabór ogł [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus