Miliardy na miejskie oczyszczalnie i kanalizacje

wydany w Dodatek specjalny – 2018-3
  DRUKUJ

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki finansowej w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych państw i instytucji zagranicznych.

Realizacja działań i poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), dla których Fundusz jest Instytucją Wdrażającą, to równocześnie ważny cel określony w Strategii Działania NFOŚiGW na lata 2017-2020. Jednym z głównych zadań w tym zakresie jest ochrona wód.

Zgodnie z porozumieniem zawartym z ministrem środowiska, NFOŚiGW wdraża (w okresie planowania i programowania 2014-2020) m.in. działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. M [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus