Edukacja dla świadomości

wydany w Dodatek specjalny – 2018-3
  DRUKUJ

Świadomość społeczną związaną z szeroko pojętą ochroną środowiska należy budować nie tylko wśród najmłodszych. Po pieniądze na te działania z zakresu edukacji ekologicznej można zwrócić się także do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jednym z celów horyzontalnych, określonych w Strategii Działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na lata 2017-2020, jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Obok problemów pozostających do rozwiązania w perspektywie strategicznej, takich jak wyczerpywanie się zasobów, rosnące zanieczyszczenia środowiska (powierzchni ziemi, wód i powietrza), zanikanie różnorodności biologicznej, zmiany klimatu (w tym klęski żywiołowe), kłopotem pozostaje również niedostateczny poziom świadomości społeczeństwa, [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus