Bardziej zielone miasta za unijne pieniądze

wydany w Dodatek specjalny – 2018-3
  DRUKUJ

Wsparcie dla zanieczyszczonych i zdegradowanych terenów, rozwój zieleni w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych, promowanie systemów regeneracji i wymiany powietrza – to część zadań, na które samorządy mogą starać się o dofinansowanie na poprawę jakości życia w miastach za pośrednictwem NFOŚiGW. W marcu rozpocznie się kolejny nabór.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako instytucja wdrażająca (IW) drugiej osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, koordynuje wdrażanie działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”. Do końca stycznia 2018 r. dla tego działania zawarto 118 umów na łączną kwotę dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości 627,4 mln zł ( [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus