Wszystkie artykuły w kategorii: "Finansowanie ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Zdalny odczyt co miesiąc(...)

W czerwca br. MPWiK w Jaworznie wprowadziło miesięczny zdalny odczyt wodomierzy tzw. metodą radiową. Odczyty będą dokonywane przez upoważnionych pracowników spółki. Aby przygotować się to tych zmian, od początku roku wodomierze główne w całym mieście były wyposażane w nakładki służące do radiowego odczytu. Równolegle w razie potrzeby dokonywano wymiany wodomierzy głównych na kompatybilne z systemem radiowego odczytu. – Tym sposobem już 13 500 punktów odbiorczych w całym mieście (...)
»

Unikaj, utylizuj, używaj (...)

To właśnie hasło przyświecało corocznemu Piknikowi Ekologicznemu, organizowanemu przez – należący do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin – Celowy Związek Gmin CZG-12. Impreza tym razem zorganizowana została 11 czerwca w Gliśnie w woj. lubuskim. Na spotkaniu podsumowano XVIII edycję akcji edukacyjno-konkursowej „Zielona Szkoła, Zielone Przedszkole”. W jej ramach przez cały rok szkolny zgłoszone z terenu gmin członkowskich CZG-12 placówki przekazu(...)
»