Wszystkie artykuły w kategorii: "Finansowanie ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Fotografika inspirowana n(...)

  Na postrzeganie otoczenia, największy wpływ ma zmysł wzroku. Obraz determinuje nasze samopoczucie, ponieważ instynktownie poszukujemy elementów estetycznych. Ogromną możliwość pokazania bądź wykorzystania piękna, daje fotografia. Za jej pomocą możemy zachować na dłużej wizualną, często ulotną, wartość danego tematu, a co za tym idzie – wszelkich innych odczuć, które wiążą się z określoną sytuacją, postacią, miejscem czy przedmiotem. &nbs(...)
»

Informator-Kraj(...)

  Co w prawie piszczy? Rząd przyjął założenia do projektu nowej ustawy o odpadach. Będzie ona dotyczyć ogólnych zasad i wymagań związanych z gospodarką odpadami, szczególnie odnoszących się do postępowania z niektórymi specyficznymi odpadami i procesami gospodarowania nimi. Nowe przepisy mają zapewnić ochronę zarówno życia i zdrowia ludzi, jak i środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Założenia te przygotowano z(...)
»