Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Zatem rozpoczął się. Przez niektórych upragniony i oczekiwany z nadziejami. Przez innych przyjmowany niechętnie – bo a nóż coś pogorszy. Tak czy inaczej nie będzie on rokiem zwyczajnym. Przynajmniej nie powinien taki być w jednej z dziedzin ochrony środowiska –gospodarce odpadami. A to przez wzgląd na zapisany w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010 i zgodny z oczekiwaniami Komisji Europejskiej wymagany poziom redukcji ilości składowanych odpadów biodegra(...)
»

Środowisko non profit(...)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa o obowiązku gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej to bez wątpienia ustawy, których celem nadrzędnym jest ochrona środowiska naturalnego. Ochrona zabezpieczająca środowisko naturalne przed zanieczyszczeniem go przez odpady powstające z opakowań. Celem tych ustaw jest, po pierwsze, ograniczenie masy opakowań wprowadzanych na rynek, po drugie, zmniejszeni(...)
»