Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Jeszcze o zmianach w syst(...)

Większość przepisów nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 13 kwietnia br. obowiązuje od 11 czerwca br. Przepisy dotyczące postępowania kwalifikacyjnego na nowych arbitrów (członków Krajowej Izby Odwoławczej) weszły w życie już 26 maja br., natomiast regulacje dotyczące utworzenia tejże Izby zaczną obowiązywać po upływie pięciu miesięcy od dnia ogłoszenia. Do przetargów publicznych wszczętych przed dniem wejścia w życie nowelizacji oraz do kontroli, odwołań i skarg, któr(...)
»

Analiza wpływu modernizac(...)

Przeprowadzano analizę pracy sieci wodociągowej o długości 323,6 km, która w wyniku modernizacji i remontów w okresie 1997-2014 obecnie w 80% wykonana jest z tworzyw sztucznych. Wdrożenie monitoringu natężenia przepływu i ciśnienia w głównych węzłach sieci wodociągowej pozwala na ciągłą ocenę warunków jej pracy. Jednym z ważniejszych działań podejmowanych w celu zmniejszenia strat wody jest obserwacja i analizowanie minimalnego nocnego przepływu (MNP) w obrębie moni(...)
»