Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Zgodnie z przewidywaniami(...)

No i stało się! Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, u schyłku października br. swoje prace nad projektem ustawy o odpadach zakończyła nadzwyczajna Podkomisja sejmowa. Tym samym projekt został skierowany do dalszego procedowania. Wśród zmian zaproponowanych przez posłów-członków Podkomisji można mówić o siedmiu najistotniejszych elementach. I tak zaproponowaliśmy, by minister ds. środowiska miał możliwość określenia w rozporządzeniu rodzajów odp(...)
»

Przydomowe oczyszczalnie (...)

Celem artykułu jest krótkie scharakteryzowanie liczebności i statusu przydomowych oczyszczalni ścieków w trzech krajach UE: Francji, Niemczech oraz Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.  W każdym z tych państw liczba POŚ-ów jest większa niż w Polsce i były one tam stosowane znacznie wcześniej niż u nas. Dlatego też możemy i powinniśmy korzystać z doświadczeń firm oraz urzędów zagranicznych, które uporały się już z wieloma problemami, w Po(...)
»