Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Dynamika rozwoju sieci w(...)

Nałożony przez UE obowiązek spełniania wysokich norm związanych z ochroną środowiska czyni branżę wodociągowo-kanalizacyjną ważną gałęzią gospodarki narodowej, która wymaga ciągłych inwestycji rozwojowych i dążenia do optymalizacji funkcjonowania. Elementy infrastruktury, odpowiadające za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, poprawiają nie tylko standard życia mieszkańców, ale przyczyniają się również do ochrony środowiska naturalnego. W Polsce podlegaj(...)
»

Zmiana lasu w użytek roln(...)

Budowa lub niektóre inne sposoby zagospodarowania terenu na gruncie leśnym nie zawsze muszą wiązać się z dokonaniem zmiany przeznaczenia lasu na cele nieleśne. O rozwiązaniach w tym zakresie traktował poprzedni artykuł („Przegląd Komunalny” 9/2013). Możliwość pominięcia procedury odlesienia, lecz w ograniczonym zakresie, daje też art. 13 ust. 2 Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. DzU z 2011 r. nr 12, poz. 59). Zgodnie z przywołanym przepisem(...)
»