Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Nowy wymiar miejskiej pol(...)

We współczesnych polskich miastach, oprócz dotychczasowych problemów, pojawiają się nowe kwestie, stawiając przed ich przedstawicielami coraz większe wyzwania. Poza realizowaną w ostatnich latach polityką zrównoważonego rozwoju znaczenia nabiera tzw. pojęcie smart. Leksykalnie „smart” oznacza: inteligentny, sprytny, bystry, elegancki, modny. W polskiej literaturze najpowszechniej przyjęło się tłumaczyć „smart” jako „inteligentny”, co jednocześnie zmieniło dotychczas(...)
»

Od redaktora(...)

W jednej z dużych polskich metropolii na ruchliwej wylotowej ulicy z miasta hałas uliczny przekraczał przyjęte dla tego miejsca normy o ponad 20%. Okoliczni mieszkańcy od wielu już lat zabiegali u władz miasta o rozwiązanie tego problemu, poprzez budowę ekranów akustycznych. W tym roku projekt powstał, zebrano część pieniędzy, przeprowadzono niezbędne badania, uzyskano odpowiednie pozwolenia, niebawem miała ruszyć budowa długiego na 3 kilometry ekranu. Nieoczekiwanie przeciwko tej inwestycj(...)
»