Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Modele symulacyjnych siec(...)

Współczesne oprogramowanie komputerowe umożliwia wspomaganie podejmowania strategicznych dla eksploatacji systemu zaopatrzenia w wodę decyzji. Istniejące sieci wskutek wieloletnich zaniedbań często w znaczącym stopniu odbiegają od standardu bezpiecznego źródła wody dla mieszkańców i przemysłu. Mniej zauważalny, lecz nie mniej istotny jest brak perspektywicznych planów rozwoju infrastruktury gminnej oraz wykonywanie przeróbek lub rozbudowy systemu z(...)
»

Przecieranie szlaków(...)

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) budzi wśród samorządów zarówno nadzieje na sfinansowanie wielu projektów, jak i strach, że podjęte w tym obszarze działania mogą zostać uznane za niegospodarne lub nawet nielegalne. Swoiste asekuranctwo oraz często niewiedza w tej mierze powodują, że wciąż nie ma chętnych na ponad 60% ofert wychodzących spod ręki urzędników. Nie dziwi więc fakt, że NIK postanowił przyjrzeć się realizacji przedsięwzięć w tej formule. Kontrolą obję(...)
»