Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Niepewność prawa(...)

Jaką rolę w rozwoju energetyki odnawialnej odgrywa bioenergia? Często można spotkać się z opiniami, iż jest to sztucznie kreowany rynek, który bez specjalnych, dodatkowo premiujących ekonomicznie mechanizmów finansowych nie ma szans na rozwój. Jako przykład można przytoczyć „modę” z przed kilku lat na zakładanie celowych plantacji energetycznych, w pewnym momencie wspieranych dopłatami unijnymi. Jednak plantacje te nie zdążyły się upowszechnić, a już zmieniły (...)
»

Badania pilotowe w projek(...)

Wybór systemu technologicznego uzdatniania wody, a szczególnie dużych zakładów ujmujących wody powierzchniowe, jest przedmiotem kompleksowych badań pilotowych i optymalizowania decyzji. Optimum poszukiwane jest na drodze intensyfikacji procesów i obniżania kosztów uzdatniania. Wzrost wielowymiarowści i stopnia nieokreśloności systemów uzdatniania wody prowadzi do stosowania statystycznych metod bezpośredniego szukania ekstermów. Realizację optymalnych decyzji określa się najczęśc(...)
»