Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Polityka, technika i kult(...)

Najbardziej wyjątkowe spośród wszystkich dotychczasowych seminariów, jakie od czterech lat organizuje Akademia Wiatru, odbyło się na początku czerwca br. w Berlinie. Formuła cyklicznych seminariów Akademii Wiatru zawsze się zmieniała, aby podejmować najbardziej aktualną tematykę w sposób przystający do panujących realiów. Tym razem - wspólnie z niemieckimi partnerami z HCE AKADEMIE - skupiono się na: polityce, technice i kulturze, czyli na tematach, bez których dalszy rozwój energet(...)
»

Milionowe inwestycje wodo(...)

Gminy nie dysponują środkami, które mogłyby pokryć koszt związany z realizacją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych. Dlatego też korzystają z dofinansowania unijnego oraz z pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tym sposobem zrealizowano już ogromne inwestycje. Jednym z największych projektów, których zakończenie przewiduje się na koniec 2014 r., jest „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów”. Beneficjent to Zakład Inżynierii (...)
»