Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Fińskie rozwiązania(...)

Położona na skraju Unii Europejskiej Finlandia ma w sobie egzotykę regionu peryferyjnego. Ale to tylko złudzenie. Wszystko jest tu porządne, poukładane, a ludzie funkcjonują bez nadmiernej nerwowości. Surowy klimat i piękna, bujna przyroda sprawiają, że czuje się harmonię mieszkańców z naturą. Finlandia jest krajem nizinnym, choć o urozmaiconej rzeźbie terenu. Za kołem podbiegunowym kraina zwana Laponią stanowi przedgórze Gór Skandynawskich. Pojezierze Fińskie to po(...)
»

Lokalne firmy bez prefere(...)

Wpływ zamówienia na rynek pracy Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jednym z kryteriów, jakie jednostka samorządowa może przyjąć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przy wyborze najkorzystniejszej oferty, jest wpływ sposobu wykonania zamówienia na rynek pracy w miejscu wykonywania zamówienia. Kryterium sprzeczne (...)
»