Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Permakultura – naśl(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 W latach 70. ubiegłego stulecia australijski ekolog, Bill Mollison, i jeden z jego studentów, Dawid Holmgren, zapoczątkowali ruch permakultury. Oni też wprowadzili nazwę tego ruchu, która wywodzi się z połączenia dwóch angielskich słów – permanent, czyli stały i agriculture, czyli uprawa. Często jako drugi źródłosłów wymienia się szersze pojęcie – culture w znaczeniu sposobu egzystowania. Może nawet lepiej odpowia(...)
»

Zarzuty odparte(...)

Długie oczekiwanie przyniosło wreszcie rezultaty. W lutym br. Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku z 28 listopada 2013 r. w sprawie zbadania zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyjaśnienie, które dotyczyło wyroku w sprawie połączonych wniosków Rady Miasta Świdnik oraz grup posłów z SLD i PiS, najbardziej zainteresowało przedsiębiorców. Wiąże się to z uzasadnieniem wyroku w części dotyc(...)
»