Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Hydraty metanu jako źródł(...)

Hydraty metanu są strukturami krystalicznymi, składającymi się z cząsteczki gazu otoczonej cząsteczkami wody. Koncentrują one ogromne ilości metanu – szacuje się, że ok. 10 tys. Gt węgla organicznego jest uwięzionych w złożach hydratów. Dwukrotnie przewyższa to ilość węgla organicznego dostępnego w postaci konwencjonalnych paliw kopalnych. Hydraty metanu znajdują się na dnie oceanicznym na głębokości poniżej 300 m oraz w rejonach polarnych. Ilość węgla w hydratach oraz ich (...)
»

Place zabaw dla opornych.(...)

Na placach zabaw nie chodzi tylko o bezpieczeństwo. Właściwie na pierwszym planie jest niebezpieczeństwo, czyli ryzyko, które stanowi główny aspekt dziecięcych zabaw. Przynajmniej tak twierdzą europejscy normalizatorzy, czemu dali wyraz przez wprowadzenie europejskiej normy EN 1176-1:2008, która jest także normą polską. Mimo że zaliczam się do tych normalizatorów, to chciałbym postawić inną tezę: w przypadku placów zabaw, poza ryzykiem, chodzi także o wielozmysłowe(...)
»