Wątpliwości wokół nowego Prawo wodnego

wydany w Dodatek specjalny – 2018-1
  DRUKUJ

W minionym roku branża wodociągowo-kanalizacyjna żyła procesem legislacyjnym nowego Prawa wodnego. I choć docierające stopniowo sygnały zintensyfikowały się tuż po burzliwych debatach w przedmiocie wpływu Prawa wodnego na ceny wody i ścieków, prawdopodobnie niewielu praktyków spodziewało się tak znaczących zmian regulacji prawnych sektora wod-kan.

Oficjalnie zmiany mają być remedium na słabości dotychczasowego systemu, w którym gminy pełniły jednocześnie funkcję właściciela przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, organu nadzoru nad realizacją zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz reprezentanta interesów odbiorców usług. W ocenie projektodawców taki stan nie zapewniał obiektywnego i niezależnego nadzoru, co prowadzić mogło do n [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus