W tym roku wzrastają opłaty za korzytstanie ze środowiska

wydany w Dodatek specjalny – 2018-1
  DRUKUJ

Od 1 stycznia 2018 r. doszło do istotnych zmian regulacji prawnych dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. Chodzi nie tylko o same stawki, ale także o ich rodzaje.

Opłata za korzystanie ze środowiska jest podstawowym instrumentem prawnym służącym urzeczywistnianiu zasad prawa ochrony środowiska, w tym fundamentalnej zasady „zanieczyszczający płaci”1. Celem tego rodzaju opłat jest z jednej strony wywieranie presji ekonomicznej na podmioty korzystające ze środowiska (tj. stymulowanie postaw prośrodowiskowych), a z drugiej pozyskiwanie środków na finansowanie ochrony środowiska, m.in. działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy funduszy wojewódzkich2, 3.

Szczegółowe zasady ponoszenia opłat za korzystanie

ze środo [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus