Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Mali działacze – duże efe(...)

Parczew to niewielka wieś leżąca w województwie wielkopolskim, w gminie Sieroszewice, licząca zaledwie 550 mieszkańców. Wśród nich znajduje się duża grupa młodych ekologów, uczących się w tamtejszej Szkole Podstawowej, którzy do działań na rzecz ochrony środowiska włączają mieszkańców zarówno swojej miejscowości, jak i dwóch sąsiednich – Westrzału i Bibianek. W roku szkolnym 2008/2009 zrealizowali oni autorski proj(...)
»

Porządkowanie gospodarki (...)

W związku z walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, różnymi formami ochrony przyrody objęto cały obszar gm. Bieliny. Ponad 62% jej powierzchni znajduje się w granicach Świętokrzys- kiego Parku Narodowego oraz jego otuliny, przy czym północny fragment włączono do obszaru Łysogóry sieci Natura 2000. Lasy na wschodzie gminy należą do Ostoi Jeleniowskiej, a kompleksy leśne na południu do Lasów Cisowsko-Orłowińskich. Pozostałą część gminy obejmuje Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy wraz z otuliną(...)
»