Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Poszli na żywca(...)

W wydaniu kwietniowym prezentowaliśmy list, który do redakcji „Przeglądu Komunalnego” nadesłało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zawarta w nim była prośba o sprostowanie danych, przedstawionych w artykule Zenona Świgonia pt. „Ochrona wód w Polsce w 2001 r.”, opublikowanym na łamach naszego miesięcznika w wydaniu lutowym. W artykule tym została zawarta informacja, że w Żywcu odprowadza się nieoczyszczone ścieki w ilości 3561 m&sup3/dobę. W żywieckim p(...)
»

10 lat w gospodarce odpad(...)

Celowy Związek Gmin CZG-12 Podczas Konferencji podsumowania 10-letniej działalności Związku dokonał jego przewodniczący – Tadeusz Pietrucki. 10 lat działań na rzecz racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi ma już za sobą Celowy Związek Gmin CZG-12 z Długoszyna (woj. lubuskie). W t(...)
»