Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Rozszerzyć wiedzę(...)

Systemy zarządzania środowiskowego (SZŚ) zostały opracowane jako narzędzie samoregulacji w przemyśle. Pierwsza norma dotycząca programów zarządzania środowiskowego, BS 7750, została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1992 r. W tym samym czasie Komisja Europejska rozpoczęła opracowywanie propozycji takiej regulacji w Unii Europejskiej – Rozporządzenia EMAS. Natomiast Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) w 1996 r. wprowadziła normę ISO 14001. (...)
»

Zastosowanie turbozespołó(...)

W dobie niedoboru energii elektrycznej wiele uwagi poświęca się sposobom jej oszczędzania. Takie możliwości, i to całkiem spore, istnieją w przemyśle.  Analiza zastosowań Para technologiczna używana jest przez wiele zakładów i najczęściej po wyjściu z kotła posiada ona zbyt wysokie parametry w stosunku do potrzeb odbiorcy. Żeby opisać to liczbowo, należy posłużyć się konkretnym pr(...)
»