Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Czy woda musi być droga?(...)

Wraz z wejściem w życie nowego Prawa wodnego zmienią się zasady korzystania z wód, które dla wielu podmiotów oznaczają wzrost kosztów prowadzonej działalności ze względu na wprowadzenie nowych opłat za pobór wód naliczanych i pobieranych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne „Wody Polskie”. Od 1 stycznia 2018 r. gospodarka wodami w Polsce będzie się odbywała na nowych zasadach. Najważniejsza zmiana systemowa to scentralizowanie działań administracyjnych. Do życia z(...)
»

„Zacznij śmiecić na poważ(...)

Konkurs „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu doczekał się w tym roku hasła promocyjnego. Do setek gmin i przedsiębiorstw z terenu całego kraju wysłane zostały plakaty zachęcające do wdrażania w życie idei segregowania i selektywnej zbiórki odpadów. Mają one zwrócić uwagę społeczeństwa na fakt, że odpady należy traktować zupełnie serio. Stąd hasło – „Zacznij śmiecić na poważnie!”. W sumie w różnych miejscach Polski pojawi się aż 3 tys. plakatów. Informacja o Konkursie ma więc (...)
»