Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

O zagospodarowaniu przest(...)

Na posiedzeniu Zarządu ZMP w Niepołomicach 10 czerwca br. omawiano problem opłat za wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji i – po raz kolejny – nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Natomiast podczas spotkania Zarządu w Inowrocławiu w dniach 7-8 lipca br. dyskutowano m.in. na temat projektów regulacji dotyczących finansowego wsparcia budownictwa dla najuboższych, dodatków mieszkaniowych oraz ochrony lokatorów. Mieczysław Bień, prezyd(...)
»

Przyjazna komercja w Lubi(...)

Celem projektu dotyczącego zagospodarowania terenu przy galerii „Cuprum Arena” w Lubinie było utworzenie przestrzeni stanowiącej coś więcej niż tylko otoczenie obiektu handlowego. Teren ten miałby przede wszystkim stać się nowym centrum Lubina i przejąć rolę samego rynku miejskiego. W ten sposób obszar ten spełniałby funkcję centrotwórczą, skupiał wokół siebie mieszkańców i zapraszał przyjezdnych. Podejmując wyzwanie projektowe, starano się, aby plano(...)
»