Kategorie artykułów

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie ABRYS SP. z o.o.

Polecane artykuły:

Składowanie i magazynowan(...)

Wojciech Janka Ustawa o odpadach wyróżnia trzy typy składowisk. Składowiska odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne. Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia poszczególnych typów składowisk oraz warunki prowadzenia ich monitoringu ustalić ma minister środowiska w drodze rozporządzenia. Projekty rozporządzeń Podczas ostatniego Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Ocz(...)
»

Smutna konstatacja(...)

Wiosenny XXXIV Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast odbył się tym razem nad morzem. W dniach 22-25 kwietnia br. w Pogorzelicy zgromadziło się prawie 300 szefów firm zajmujących się m.in. oczyszczaniem miast i gospodarką odpadami oraz produkujących sprzęt komunalny. Tradycyjnie Zjazd stał się okazją do wymiany doświadczeń, poznania nowych technologii i rozwiązań komunalnych oraz dał szansę nawiązania kontaktów biznesowych. Gospodarzami spotka(...)
»