Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

W rytmie natury(...)

Firma Husqvarna przeprowadziła wiosną bieżącego roku badania opinii Polaków na temat stanu parków miejskich oraz preferencji spędzania w nich czasu. Zapytano m.in. o to, jak często odwiedzamy parki, kto chętniej – kobiety czy mężczyźni – spędza czas blisko natury oraz co wyróżnia idealny miejski zieleniec, a co powoduje, że traci on na atrakcyjności. Przez ostatnie lata przeprowadzono wiele badań na całym świecie, aby lepiej poznać nie tylko stan miejskich ogrodów,(...)
»

Ważniejsze propozycje now(...)

Na witrynie internetowej Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pojawił się projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków datowany na 13 grudnia 2003 r. Uwagi i wnioski dotyczące obowiązującej ustawy można znaleźć w materiałach z konferencji nt. problemów związanych z wdrażaniem ustawy, zorganizowanej przez PZITS w Warszawie w grudniu 2003 r. Mam nadzieję, że w procesie legislacyjnym wszystkie one będą rozważone. (...)
»